Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524526
Complexnummer
524523 - Ivicke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82994/44
Kadastrale aanduiding
Wassenaar F 9635
Bij Rust en Vreugdlaan 2, 2243 AS te Wassenaar

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 3

SPEELHUISJE 'Stugan' behorend bij de historische buitenplaats Ivicke, gelegen op een kunstmatige duinrug in de westhoek van het park, is in 1913 ontworpen door de architect/aannemer G.J. van der Mark in een Scandinavische houtwerk stijl. Tegen de helling van de heuvel liggen enkele basaltblokken. De luiken waren uitgevoerd met een hartvormige opening in het midden.

N.B. de luiken ontbreken en een deel van het glas-in-lood is beschadigd.

Omschrijving

Vrijstaand rechthoekig éénlaags houten speelhuisje onder een houten zadeldak met een noord-zuid oriëntatie in langsrichting. Het tegen inwatering met windveren beschermde zadeldak bestaat uit staande houten delen, waarvan de naden met latten zijn afgedekt. Door het noord-westelijke dakschild steekt een rode bakstenen schoorsteen.

Boven het uit grauwe baksteen opgetrokken trasraam zijn in ossekleur geschilderde delen geplaatst, die op de hoeken zijn afgewerkt met wit geschilderde staande planken. De houten deur- en vensteromlijstingen zijn wit geschilderd. Een deel van de duimen van luiken zijn nog aanwezig. Het glas-in-lood in Neo-Gotische trant is deels nog aanwezig.

De zuid-oostelijke langsgevel heeft in het midden een groen geschilderde houten beklampte deur, waarvoor als stoep een cirkelsegment van een molensteen ligt. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een rechthoekig venster. De noordwestelijke langsgevel heeft in het midden een dubbel raam.

De noordoostelijke kopgevel is blind, de zuidwestelijke heeft in het midden een dubbel raam.

INTERIEUR In het interieur is de oorspronkelijke indeling en detaillering nog aanwezig. De vloer bestaat uit houten delen. In de westhoek bevindt zich een gemetselde schouw en in de noordhoek een ingebouwde vaste houten bank.

Waardering

Het speelhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als karakteristiek voorbeeld van een speelhuisje in een Scandinavische houtwerk stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

- als ruimtelijk en functioneel onderdeel van de buitenplaats Ivicke

Het speelhuisje bevindt zich in hoofdvorm en detaillering grotendeels in oorspronkelijke staat, zowel wat betreft het exterieur als het interieur.

Dergelijke karakteristiek speelhuisjes komen in deze uitvoering niet veel voor, waardoor er sprake is van een vrij hoge zeldzaamheidswaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524523. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Sport en recreatie Speelgebouw Speelhuisje

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1913
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
Scandinavische houtwerkstijl
Neo-Gotiek
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Mark, G.J. van der ; Zuid-Holland
aannemer / uitvoerder