Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524527
Complexnummer
524523 - Ivicke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82994/42
Kadastrale aanduiding
Wassenaar F 9635
Bij Rust en Vreugdlaan 2, 2243 AS te Wassenaar

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 2

TOEGANGSHEK behorend bij de historische buitenplaats Ivicke is gesitueerd op de hoek van de Rijksstraatweg en de Rust en Vreugdlaan voor de oprijlaan, die met keerlus in westelijke richting naar het landhuis leidt. Het smeedwerk van het hekwerk komt overeen met een hek dat haaks staat op de westelijk zijgevel van het landhuis. De uitvoering van het hekwerk is evenals het landhuis uitgevoerd door de plaatselijke architect-aannemer G.J. van der Mark.

Omschrijving

Twee rechthoekige met Portland cement gepleisterd pijlers ter imitatie van zandsteenkleurige platen in Neo-Lodewijk XVI-stijl, worden gedekt door geprofileerde dekplaten. Aan straatzijde festoen in haut-reliëf. Aan ijzeren duimen een dubbel openslaand smeedijzeren hekwerk met decoratief krulwerk.

Waardering

Het toegangshek is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als karakteristiek voorbeeld van een toegangshek in Neo-Lodewijk XVI-stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

- vanwege de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats.

Het toegangshek is gaaf in hoofdvorm, wat betreft materiaalgebruik en detaillering.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524523. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Toegangshek

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1912
1914
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Mark, G.J. van der ; Zuid-Holland
aannemer / uitvoerder