Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
524682
Complexnummer: 
524681 - Heilig Hartklooster
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 augustus 2004
Kadaster deel/nr: 
15211/13
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Venlo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Steyl
X-Y coördinaat: 
206393 - 372284

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 1:

Het HEILIG HARTKLOOSTER, klooster van de Missiezusters (SSpS) te Steyl bestaat voor het merendeel uit verschillende vleugels van vier bouwlagen met kap en bevat tevens een kapel. De oostzijde (achter) en de westzijde van de kloostervleugels bestaan uit lagere gebouwen ter hoogte van één tot twee lagen met kap. De ingangspartij aan de Zustersstraat bevat de centrale kapel, rechts de voormalige (inmiddels gemoderniseerde) lekenkapel en links de (inmiddels gemoderniseerde) kapel voor de retraitanten. De laatste twee kapellen staan schuin op de centrale kapel; in één van de kapellen staat het grafmonument van Helena Stollenwerk (1852-1900), medestichteres van de Missiezusters. Helena Stollenwerk werd in 1995 zalig verklaard. Haaks op de lekenkapel en de kapel voor de retraitanten staan twee verblijfsvleugels, die op hun beurt aansluiten op de centrale kapel. Op het dak staan spitse torentjes. De rechtervleugel bevat de voormalige ingang van het gedeelte waar de Slotzusters verbleven. In de zuidgevel van het klooster is in een geveltop een natuurstenen reliëf geplaatst, voorstellende twee uitgespreide handen met daarboven een duif. In de bakstenen (tuin)muur pal tegenover de hoofdingang van het klooster (zijde Zustersstraat) staat een Heilig Hartbeeld opgesteld met daaronder de tekst "Pax Vobis". Het Heilig Hartbeeld toont Christus in orantehouding, in een nis, die deel uitmaakt van een enkele tientallen meters lange (tuin)muur. Deze muur is door middel van pijlers geleed, de pijlers zijn voorzien van gecementeerde, pyramidevormige mutsen. De huidige hoofdingang sluit aan op de westelijke kapel en heeft een verhoogd volume en een gedecoreerde verschijningsvorm. De centrale kapel heeft een samengesteld dak met topgevels, in bewerkte nissen staan beelden van de drie aartsengelen opgesteld, eronder zijn grote spitsboogvensters geplaatst en op de hoeken steunberen. De kapellen zijn door gangen met elkaar verbonden, de uitvoering en geleding bestaat uit o.m. spitsboogvensters, steunberen, fries en dakrand, dakkapellen. Onder de kapel en kapellen bevinden zich de voormalige refter, een bibliotheek en een gastenzaal. Het klooster is opgetrokken in grauw-rode baksteen, in kruisverband gemetseld. Onderdelen als bijvoorbeeld beeldnissen en dakranden zijn in helrode baksteen uitgevoerd. In de verbindingen van de bruggen is een combinatie van baksteen en beton verwerkt, de buitenzijden van de bakstenen balustrade zijn geprofileerd uitgevoerd. Hardstenen accenten worden o.m. aangetroffen in afzaten, bruggen, dorpels van ramen en deuren, topgevels, tuinmuren. De ingangspartij aan de Zustersstraat heeft authentieke buitendeuren, tuinmuur met fraai smeedijzeren hekwerk. Inwendig is de oude indeling met interieurafwerking grotendeels behouden gebleven. De hoofdstructuur van gangen, trappenhuizen en vertrekken bleef in tact, hetzelfde geldt voor de decoratie van deze structuur. De centrale kapel heeft een brede middenbeuk en twee smallere ter zijde. De uitvoering van de kapel bestaat o.a. uit houten kerkbanken met snijwerk, neogotisch houten hoofdaltaar, pilasters met acanthusbekroning, hoge glas-in-loodramen en kruisribgewelven. In de voormalige lekenkapel is de vloer vernieuwd en het oxaal dichtgezet, verder o.m. een balustrade-restant met vierpasmotief, houten paneeldeur, kruisribgewelven. Verder maken o.a. een aula, bibliotheek, gastenzaal, museum (met in het voorportaal een gietijzeren trap,) met verzamelingen uit alle werelddelen in de originele opstelling en dito vitrinekasten, en een refter deel uit van het Heilig Hartklooster.

Waardering complexonderdeel 1:

Het Heilig Hartklooster met kapel van de Missiezusters (SSpS) te Steyl vertegenwoordigt algemeen belang wegens:

- de ouderdom;

- de gave staat;

- de zeldzaamheid;

- de architectuurhistorische betekenis, met name voor de geschiedenis van de kloosterbouw;

- de betekenis voor de geschiedenis van het religieuze erfgoed;

- de cultuurhistorische betekenis, meer in het bijzonder als voortvloeisel van de Kulturkampf.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaZustersstraat205935 BXSteyl

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKlooster, kloosteronderdlKlooster

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
TegelenA9094

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Traditionalismestijlzuiver

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19041904exactvervaardiging