Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
524760
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Villa Flora
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
3 februari 2003
Kadaster deel/nr: 
82761/138
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Venlo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Venlo
X-Y coördinaat: 
209682 - 376372

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

VILLA FLORA, 1901, in eclectische bouwstijl met elementen van Art Nouveau. Gebouwd naar een ontwerp van de Belgische architect P. Rassaerts, in opdracht van de bankier P.Chr.J. Haffmans-Coenegracht. De villa is gesitueerd aan de oostzijde van het Wilhelminapark, waar hij aan de zijde van de oude binnenstad de toegang tot dit park markeert.

Omschrijving

Villa Flora heeft een in hoofdvorm vierkante PLATTEGROND en is voorzien van een uitgebouwde erker, veranda en entreepartij. De villa telt twee bouwlagen, heeft een souterrain- en een zolderverdieping. De villa wordt gedekt door een HOGE AFGEPLATTE KAP, met leien in Maasdekking. Decoratieve gootlijsten op klossen. De villa Flora is opgetrokken in BAKSTEEN, met verschillende kleurnuances, gemetseld in kruisverband voorzien van gesneden voegen. Zeer rijke toepassing van hardsteen en smeedwerk. De VENSTERS en DEUREN zijn uitgevoerd in hout en veelal rijk geornamenteerd. De villa Flora heeft een zeer rijk geornamenteerde VOORGEVEL van drie assen, welke symmetrisch is ingedeeld. De indeling van de gevel wordt benadrukt door natuurstenen lisenen in rustica aan weerszijden van de middenas, door hoeklisenen en door horizontale gevellijsten. De villa heeft een plint in breuksteen en wordt bekroond met een hardstenen waterlijst. In de middenas een monumentale ingangspartij, bestaande uit een natuurstenen trap met twee geornamenteerde trapposten, waarachter een balustrade van siersmeedwerk. Deze trappartij geeft toegang tot een licht getoogd portiek met natuurstenen omlijsting, waarin verdiept geplaatst een eiken voordeur met snijwerk en rechthoekig bovenlicht. Geëtst glas in de boven- en zijlichten. In het portiek een terrazzo vloer met de tekst 'salve' en lijnkaders in mozaïek. In de tweede bouwlaag heeft de middenas een rondboogvormige loggia met natuurstenen archivolt. In de loggia een verdiept geplaatste rechthoekige dubbele houten deur. Zeer rijk, uitstulpend siersmeedwerk alsmede een vlaggenmast in de balustrade. De kroonlijst van mozaïeksteentjes onder het dakoverstek is in de middenas voorzien van de tekst 'Flora'. De middenas loopt boven de daklijst uit in een gebroken fronton, waarachter een rechthoekig houten T-vormig dakvenster in een zeer rijke klokvormige omlijsting met klauwstukken en vazen. De assen aan weerszijden van de middenpartij hebben in de plint een verticaal ingedeeld houten souterrainvenster met traliewerk in een getoogde natuurstenen omlijsting. In de eerste bouwlaag een getoogd T-vormig vensterkozijn (geornamenteerd), in een getoogde decoratieve (consoles, aanzet- en sluitstenen) natuurstenen omlijsting, welke wordt omgeven door diamantkoppen. Onder de dorpellijsten van deze kozijnen is een reeks van vijf pilasters geplaatst. In de tweede bouwlaag hebben de zijassen van de voorgevel een rechthoekige dubbele houten balkondeur (geornamenteerd), die toegang geeft tot een Frans balkon met een uitstulpende balustrade voorzien van zeer rijk siersmeedwerk. Aan de bovenzijde van deze balkondeuren een architraaflijst. De zijassen van de voorgevel worden bekroond door verticaal ingedeelde dakvensters, bekroond met een decoratief rondboogfronton met vaas. De LINKER ZIJGEVEL aan de zijde van de Noord Binnensingel is door een ommuring aan het oog onttrokken en aanzienlijk soberder vormgegeven in overwegend donkerrode baksteen. Symmetrische indeling over drie assen, welke met uitzondering van de middenas blind zijn. De symmetrie van de linker zijgevel wordt benadrukt door zeer decoratieve bakstenen lisenen, lichtrode verblendstenen gevellijsten met bloktanddecoraties en gevelkaders met hardstenen diamantkoppen. Hardstenen vensterdorpels, aanzet- en sluitstenen. In de breukstenen plint is in de middenas de toegang tot de souterrainverdieping geplaatst, bestaande uit een houten deur met zijlichten, alle licht getoogd en voorzien van een getoogde rode bakstenen strek. In de strek boven de deur een sluitsteen in de vorm van een diamantkop. De zijlichten hebben traliewerk. Boven de plint een lichtrode bakstenen lijst. Deze ingang is bereikbaar via een trappartij, omgeven door een zeer eenvoudige smeedijzeren balustrade. Aan beide zijden van souterrainingang heeft de plint een licht getoogd souterrainvenster met traliewerk, geplaatst in een hardstenen omlijsting met rode bakstenen strek. In de eerste bouwlaag heeft de middenas een licht getoogd, geornamenteerd houten T-venster in een omlijsting van rode verblendsteen, welke is voorzien van hardstenen aanzet- en sluitstenen. In de tweede bouwlaag een reeks van drie licht getoogde houten vensters, waarboven een lichtrode verblendstenen drukboog met hardstenen aanzet- en sluitstenen. Twee in het dak doorlopende schoorstenen. Decoratieve kroonlijst. In het dakvlak vier dakramen, waarvan slechts één raam authentiek is. De ACHTERGEVEL kenmerkt zich door dezelfde materiaaltoepassing als de linker zijgevel, inclusief de indeling met lisenen. De symmetrie van de achtergevel, die drie assen telt, wordt onderbroken door de uitgebouwde veranda in de linker zij-as. In de breukstenen plint, die doorloopt in de uitgebouwde erker, bevinden zich verticaal ingedeeld, licht getoogde houten souterrainvensters met traliewerk die in tegenstelling tot de linker zijgevel geheel worden omgeven door een hardstenen lijst met sluitsteen. In de rechter gevel-as bevinden zich in beide bouwlagen licht getoogde en geornamenteerde houten T-vensters in een omlijsting van lichtrode verblendsteen met hardstenen aanzet- en sluitstenen. In de middenas een centraal geplaatst getoogd houten venster met glas-in-lood (ter hoogte van het trapbordes), waaronder en waarboven een kleiner verticaal ingedeeld en getoogd trappenhuisvenster. Ook hier zijn omlijstingen in lichtrode verblendsteen met hardstenen ornamenten toegepast. De linker gevelas wordt gedomineerd door de rechthoekig uitgebouwde veranda met natuurstenen buitentrap en balkon. Deze veranda kenmerkt zich door decoratieve houten T-vensters met bovenlichten (als geheel voorzien van glas-in-lood), waartussen decoratieve houten stijlen. De verandavensters hebben thans voorzetramen en/of zonweringen. Het balkon, toegankelijk via een dubbele houten balkondeur in een verblendstenen omlijsting, heeft een rijk geornamenteerde smeedijzeren balustrade. Decoratieve kroonlijst. Twee dakvensters. Tussen één van deze dakvensters en het balkon boven de veranda is een niet-authentieke brandtrap aangebracht. De RECHTER ZIJGEVEL is vanuit het Wilhelminapark goed waarneembaar en heeft een aanzienlijk rijkere materiaaltoepassing dan de linker zijgevel en de achtergevel. De rechter zijgevel telt twee vensterassen, welke worden gescheiden door natuurstenen lisenen in rustica. De symmetrie van de zijgevel wordt onderbroken door de uitgebouwde vijfzijdige erker met balkon in de linker gevel. De rechter gevel-as heeft in de eerste bouwlaag een getoogd en geornamenteerd houten T-venster, in de tweede laag daarboven is een Frans balkon met een balustrade van siersmeedwerk geplaatst. Dit balkon is toegankelijk via een geornamenteerde, dubbele houten deur met bovenlicht. In de linker gevel-as een vijfzijdige erker met geornamenteerde houten T-vensters, geornamenteerde houten tussenstijlen en een balkon met decoratieve smeedijzeren balustrade. Ook hier is het balkon toegankelijk via een geornamenteerde, dubbele houten balkondeur met bovenlicht. Beide gevelassen worden bekroond door een dakvenster met verticale indeling en houten rondboogfronton. Rode keramische kroonlijst, lichtrood bakstenen siermetselwerk tussen de horizontale natuurstenen gevellijsten. Alle vensters en deuren hebben een natuurstenen omlijsting, deels met diamantkoppen. De breukstenen plint heeft souterrainvensters met een volledig natuurstenen omlijsting. Het INTERIEUR van de villa Flora kenmerkt zich door een rijke uitmonstering. De indeling van het interieur is in hoofdvorm op elke bouwlaag identiek, inclusief het souterrain en de zolder. Deze indeling wordt gekenmerkt door een centraal tegen de achtergevel geplaatst trappenhuis en een centrale halruimte, waarop de overige vertrekken uitkomen. In dit interieur zijn onder meer van belang de rechthoekige houten paneeldeuren in omlijstingen (deels met gekleurd en geschilderd glas), de rijk uitgevoerd gestucte plafondlijsten en -ornamenten, het trappenhuis, de marmeren gang op de begane grond en de tegelvloer in de achtergevelveranda. De uitmonstering en indeling van het interieur zijn in hoge mate gaaf bewaard gebleven. De villa Flora heeft aan de zijde van de Noord Binnensingel een hoge geelrood genuanceerde bakstenen OMMURING met lisenengeleding, opgetrokken op een geprofileerde plint met segmentboogvormige drukbogen. In deze muur is nog een gedichte deuropening zichtbaar. Aan de zijde van het Wilhelminapark wordt de villa Flora omgeven door een lage bakstenen muur met tussenkolommen annex hekpijlertjes (deels met gestucte en deels met hardstenen bovenafdekking). Op deze lage ommuring is een - inmiddels verlaagd - smeedijzeren hekwerk geplaatst.

Waardering

De villa Flora met omgevende ommuring waarop smeedijzeren hekwerk is van algemeen belang vanwege het geheel van navolgende waarden. De architectonische waarden van de villa Flora worden bepaald door de toegepaste bouwstijl, die blijk geeft van een grensoverschrijdende beïnvloeding. De villa heeft een rijke ornamentiek, kent een bijzondere materiaaltoepassing en is van belang voor het oeuvre van de Belgische architect P. Rassaerts. De villa is van cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere samenhang met de nederzettingsontwikkeling die Venlo in het laatste kwart van de 19de eeuw heeft ondergaan (slechting vestingwerken) en de daaropvolgende stedenbouwkundige aanleg van het Wilhelminapark ten behoeve van de gegoede burgerij in het bijzonder. De villa Flora is vanwege de situering aan de oostzijde van het Wilhelminapark van groot belang voor het aanzien van de stad Venlo en markeert feitelijk de toegang van het Wilhelminapark aan de zijde van de oude binnenstad. Binnen het Wilhelminapark, waarvan de aanleg is ontworpen door de Leuvense tuin- en landschapsarchitect Rosseels, is de villa Flora het meest in het oog springende bouwwerk. De villa beschikt over zowel een gaaf interieur als een gaaf exterieur. Het geheel van voornoemde waarden is in bovenregionaal opzicht zeldzaam.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaWilhelminapark15911 ECVenlo

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Villa

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VenloA2824

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismestijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19011901exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Rassaerts, P. ; Limburgarchitect / bouwkundige / constructeur