Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524957
Complexnummer
524947 - St. Laurentius
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82716/139
Kadastrale aanduiding
Oudorp A 3671
Bij Herenweg 79, 1829 AC te Oudorp

Omschrijving

Inleiding

BegraafplaatsMUUR uit 1862, deel uitmakend van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius. De begraafplaats wordt aan de voorzijde door een muur waarin een toegangshek gescheiden van het Stroomerlaantje. Het muurgedeelte rechts (N) van het toegangshek is vermoedelijk naderhand 4,35 meter in noordelijke richting verlengd. Het linker muurgedeelte is gezien de toepassing van machinale baksteen onder- en bovenin, de geringere hoogte en de afwijkende steunberen ooit opnieuw opgemetseld.

Omschrijving

Door een ezelsrug met daaronder een bloktand afgedekte muur van in kruisverband gemetselde rode handvormsteen waalformaat met een totale lengte van ongeveer 40 meter en in het midden een 4,5 m brede doorgang waarin een ijzeren toegangshek. Het toegangshek is samengesteld uit twee draaiende spijlendelen die verfraaid zijn met golvende florale motieven en afgehangen aan circa 2,80 meter hoge vierkante hekpijlers (0,68 x 0,68 m) van in kruisverband gemetselde rode handvormsteen waalformaat met snijvoeg. De door een piramidevormige deksteen van zandsteen afgedekte hekpijlers hebben een brede gemetselde voet met een bovenrand van afgeschuinde bakstenen en in de voor- en achterzijde een gepleisterd spaarveld. De muur wordt aan weerszijden verstevigd door steunberen. De steunberen van het 1,80 meter hoge muurgedeelte rechts (N) van de doorgang verjongen zich in een schuine lijn (die van het 1,60 m hoge linker muurgedeelte getrapt). Aan het einde van beide muurdelen en op circa 4,35 meter van rechts bevindt zich een circa 2,20 meter hoge gemetselde pijler met een zandstenen deksteen in piramidevorm (tussen de twee rechter pijlers is de muur opgetrokken in hergebruikte machinale baksteen).

Waardering

De begraafplaatsmuur met bijbehorend toegangshek is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524947. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Muur(D)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1862
1862
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
stijlzuiver