Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524958
Complexnummer
524947 - St. Laurentius
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82716/131
Kadastrale aanduiding
Oudorp A 3671
Bij Herenweg 79, 1829 AC te Oudorp

Omschrijving

Inleiding

Katholieke BEGRAAFPLAATS uit 1862, deel uitmakend van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius. De circa 16 meter achter (W) de kerk gelegen begraafplaats wordt door een muur met toegangshek gescheiden van het Stroomerlaantje. Aan de zuidkant grenst de begraafplaats aan de pastorietuin, aan de westzijde aan de Molentocht en aan de noordkant aan het Kerkenbos. In 1985 en 1996 is de begraafplaats in noordelijke richting vergroot ten koste van het Kerkenbos.

N.B. De latere uitbreidingen van de begraafplaats vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Begraafplaats bestaande uit een in oorsprong nagenoeg vierkant (ca. 35 m breed en 37 m diep) terrein dat vooraan circa 1,30 meter boven het maaiveld uitsteekt en naar achteren toe licht oploopt tot circa 1,60 meter boven het maaiveld. Rond dit opgehoogde terrein bevindt zich op maaiveldhoogte een pad dat aan de voorzijde (O) verhard is met fijn grind en schelpen en door een gemetselde muur met toegangshek gescheiden wordt van het Stroomerlaantje. De begraafplaats wordt onderverdeeld door een eveneens met fijn grind en schelpen verhard middenpad dat vanaf het toegangshek middenvoor geleidelijk oploopt en eindigt bij het bijna vier meter hoge priestergraf in het midden van de derde rij graven gerekend van achteren af. In de zuidoosthoek linksvoor zijn de kindergraven gesitueerd. Verder kent de begraafplaats een regelmatige indeling waarbij de graven geplaatst zijn in rechte rijen ter weerszijden van en haaks op het middenpad. De achterste rijen strekken zich uit over de volle breedte van de begraafplaats.

Waardering

De begraafplaats uit 1862 is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius en vanwege de funerair-historische en genealogische waarde. Verder vanwege de karakteristieke ligging en de visuele eenheid die de begraafplaats vormt met de aangrenzende in tuinhistorische eveneens waardevolle pastorietuin, Stroomerslaantje en Kerkenbos.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524947. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaats Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1862
1862
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing