Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524959
Complexnummer
524947 - St. Laurentius
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82716/147
Kadastrale aanduiding
Oudorp A 3671
Bij Herenweg 79, 1829 AC te Oudorp

Omschrijving

Inleiding

FAMILIEGRAF "Graaf", deel uitmakend van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius. Het links naast het priestergraf gesitueerde grafmonument van de familie Graaf is uitgevoerd in neoclassicistische stijl en dateert gezien de oudst vermelde overlijdensdata van C. Graaf (1806-1871) en C. Graaf-Bleeker (overl. 1877) vermoedelijk uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw. In de achterzijde van het staande gedeelte van het monument is rechtsonder een door verwering onleesbaar geworden signatuur van vier regels zichtbaar.

Omschrijving

Samengesteld grafmonument bestaande uit een 26 cm hoog hardstenen plateau van circa 3,05 x 2,35 meter met plint waarop een ijzeren grafhek en een hardstenen tombe die achteraan aansluit tegen een staand grafteken van cr¿mekleurig kalksteen. De 0,60 m hoge graftombe meet aan de basis 1,10 bij 2,22 m en versmalt zich naar boven toe tweemaal trapsgewijs. De dekplaat van de tombe heeft de vorm van een flauwhellend zadeldak en kan opgelicht worden met behulp van een tegen de voorkant bevestigde ijzeren ring. Het grafhek rond de tombe is samengesteld uit vijf (drie aan de voorzijde) 1,08 m hoge ronde hekpalen van gietijzer die bekroond worden door een dennenappel en met elkaar verbonden zijn door een smeedijzeren schakelketting van afwisselend gewone en ruitvormige platte schakels. Het circa 2,90 meter hoge (inclusief kruis) staande grafteken bestaat uit een hoog middendeel dat zich naar boven toe verjongt en geflankeerd wordt door lagere en enigszins terugliggende zijstukken. De voorzijde van het middendeel is uitgevoerd in rustica en voorzien van een rondnis waarin een engel in hoogreliÙf die een banderol vasthoudt met het opschrift "VREDE". De onderste helft van de rondnis wordt omlijst door aan twee strikken opgehangen lauwerkrans. Zowel het middendeel als de smalle zijdelen hebben bovenaan een fries met ingelegde cirkelmotieven van zwartgeverfd hardsteen en worden afgedekt door een uitkragende deksteen in de vorm van een driehoekig fronton. In de voorzijde van het dekstuk van het middeldeel is een vlinder (symbool van de sterfelijk ziel) uitgehouwen met ter weerszijden krulmotieven. Het middendeel wordt bekroond door een kruis waarvan de armen uitmonden in een bloemmotief. De haaks tegen het middendeel aansluitende dekstukken van de zijdelen worden bekroond door een palmet. Tegen de voorzijde van beide zijdelen is een hardstenen gedenkplaat bevestigd, waarvan de linker de volgende inscriptie draagt: "DEN HEER C. GRAAF./GEB: ZAANDAM/ 6. OCT: 1806/ OVERL: ALKMAAR/ 20. DEC. 1871./ CATHA. E. GRAAF/ GEB: 12 APRIL 1844/ OVERL: 28. JULI 1916./ PASTOOR J.F. GRAAF/ GEB: ZAANDAM 8/9 1852/ PRIESTER GEWIJD 15/8 1878/ OVERL: 25 APRIL 1932". De rechter gedenkplaat vermeldt het volgende: "C. GRAAF-BLEEKER/ OVERL: ALKMAAR/ 25 DEC: 1877/ EMMA CHRISTINA/ GRAAF/ OVERL: ALKMAAR/ 13 JAN: 1920/ ELISABETH EMMA/ GRAAF/ OVERL: ALKMAAR/ 1 SEPT: 1922".

Waardering

Het familiegraf "Graaf" is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard familiegraf uit de tweede helft van de 19de eeuw uitgevoerd in neoclassicistische stijl en als onderdeel van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524947. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1872
1872
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden