Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524960
Complexnummer
524947 - St. Laurentius
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82716/161
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Oudorp A 3671
Bij Herenweg 77, 1829 AC te Oudorp

Omschrijving

Inleiding

PastorieTUIN, deel uitmakend van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius. De in Engelse landschapsstijl aangelegde tuin dateert vermoedelijk van kort na de bouw van de kerk en pastorie in 1879-1880. Aan de zuidzijde wordt de pastorietuin begrensd door de Carmelietenstraat, aan de westzijde door de Molentocht en aan de noordzijde door de kerk en de begraafplaats. De leibomen en druiven tegen de kerkmuur en de bloemperken in het gazon zijn van recente datum. De voortuin is gewijzigd.

Omschrijving

Ruim 0,5 hectare grote pastorietuin waarvan de circa 87 meter diepe en 50 meter brede achtertuin zich achteraan enkele meters naar rechts (N) verbreed. De achtertuin bestaat uit een groot niervormig gazon dat omgeven wordt door slingerpaden en aan de zuidzijde begrensd is door een brede strook waarin verschillende soorten loofbomen (vroeger met name veel iepen) en struikgewas. Het gazon wordt in tweeën gedeeld door een gebogen dwarspad dat rechts eindigt bij het houten toegangshek dat vanaf het Stroomerlaantje toegang geeft tot de pastorietuin. In de achtertuin staan een aantal solitairbomen waaronder een oude notenboom direct achter de pastorie en halverwege rechts een grote groene beuk die gezien de stamomtrek van circa 4,5 meter omstreeks 400 jaar oud is en derhalve dateert van vòòr de aanleg van de huidige pastorietuin. In het tuingedeelte achter de pastorie bevinden zich verder diverse hoogstamfruitbomen waaronder appel- en perenbomen. Van de mispel die hier stond resteert de stronk. Achteraan wordt de pastorietuin begrensd door een strook met struikgewas en diverse bomen waaronder een oude paardekastanje.

Waardering

De pastorietuin is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het rooms-katholiek kerkelijk complex St. Laurentius. Verder vanwege de in tuinhistorische opzicht waardevolle samenhang tussen tuin, begraafplaats, Stroomerslaantje en het Kerkenbos.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524947. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1880
1880
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschappelijke tuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing
Engelse Landschapsstijl