Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
525630
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Peel Raamstelling
Complexnummer: 
517776 - Peel-Raamstelling
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
82659/130
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Deurne
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Neerkant
X-Y coördinaat: 
189937 - 376180

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Aan de zuidelijkwestelijke zijde van de kruising Kanaal van Deurne-Lage Brugweg staat, vrijwel direct aan het kanaal en met het schietgat in het verlengde van de oostelijk van het kanaal getraceerde deel van de Hoge Brugweg, een GESCHUTSKAZEMAT voor een stuk 6 veld uit 1940. In 1940 lag het in de bedoeling om verschillende van deze, door afdeling V (genie) van het IIIe legerkorps (Veldleger) ontworpen kazematten te laten bouwen, deels in afwachting, deels ter vervanging van de niet op tijd leverbare gietstalen kazematten voor pantserafweergeschut. Daar de moderne 4,7 cm. kanonnen op last van de Opperbevelhebber zoveel mogelijk alle ten noorden van de Rijn werden opgesteld, bleef in de Peel-Raamstelling alleen verouderd pantserafweergeschut achter. Naar wens van de Commandant Peeldivisie werd dat geschut gedeeltelijk gekazematteerd. De onderhavige kazemat is het enige v¢¢r de Duitse inval gerealiseerde exemplaar.

Omschrijving.

De kanonkazemat is geheel opgetrokken uit gewapend beton.

Ontwerpsystematiek en technische uitvoering zijn geheel gebaseerd op de 'Voorschriften Inrichting Stellingen, deel VII, Bouw van zware Gewapend-beton schuilplaatsen', daterend uit 1928. De kazemat is bedoeld voor de opstelling van een enkel stuk 6 veld en heeft geen aanvullende personeelsverblijven. Het grote en daardoor zeer kwetsbare schietgat, alsmede de brede en hoge ingangspartij (nodig om het stuk naar binnen te rijden) getuigen van een fundamenteel andere ontwerppraktijk dan die van het Centraal Inundatie en Technisch Bureau. De monolitische kazemat heeft een frontdekking van 120 cm. In het interieur zijn de moeten van de oorspronkelijke ingegoten houten bekisting bewaard gebleven. In de zijwanden twee munitienissen. De kazemat is gaaf bewaard gebleven. Aleen de zuidwestelijke hoek heeft bij de dekking in 1944 schade opgelopen. Vanwege de slechte draagkracht van de bodem is de kazemat gefundeerd op betonnen putringen, hetgeen aan de oostelijke zijde duidelijk waarneembaar is.

Waardering

De kanonkazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. Het object is het enige exemplaar van dit type dat is gerealiseerd.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Neerkant

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenKazemat (B)Kazemat (B10)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DeurneU430

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.onbepaald