Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
525782
Complexnummer
521822 - Complex villa Welgelegen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82626/116
Kadastrale aanduiding
Sprang C 7
Hogevaart 82, 5161 PN te Sprang-Capelle

Omschrijving

Inleiding

De BRUG is gebouwd rond 1915 in opdracht van H. Oerlemans en H. Quirijns. Het afsluitende hekwerk dat vrijwel midden op de brug staat is een nieuw ijzeren hek in neorenaissance stijl.

Omschrijving

De brug overspant de smalle Hogevaart door middel van een gemetseld gecementeerd tongewelf. Het wegdek is vlak. De lage balustrade bestaat aan weerskanten uit bakstenen balusters. De bovenkant is afgewerkt met een hardstenen lijst.

Waardering

De brug is van algemeen belang. De brug heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het dorp en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen en wateren.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521822. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Voetgangersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1915
1915
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden