Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526234
Complexnummer
529115 - 50KV-station c.a.,Alverschotenseweg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82875/67
Kadastrale aanduiding
Apeldoorn P 439
Apeldoorn P 437
Apeldoorn P 438
Hoog Soeren, Alverschotenseweg

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2: TWEE ELECTRICITEITSMASTEN

Omschrijving

Twee metalen ELEKTRICITEITSMASTEN op betonnen voet, waarvan twee uit 1926 gelegen achter het trafo-erf.

Waardering

De ELEKTRICITEITSMASTEN zijn van algemeen belang:

- vanwege de functionele samenhang met het naastgelegen 50 kv-station;

- vanwege de hoge typologische zeldzaamheid;

- vanwege de relatie van het 50 kv-station met het complex van Radio Kootwijk, waarbij de aanwezigheid van Radio Kootwijk de ligging van het 50 kv-station heeft bepaald;

- als voorbeeld van de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Nederland;

- als representatief voorbeeld voor de ontwikkeling van de techniek van 10kv naar 50kv waardoor onderstations noodzakelijk werden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529115. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf masten voor electriciteit

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1926
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing