Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526256
Complexnummer
526254 - Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82955/196
Kadastrale aanduiding
Hazerswoude H 642
Hazerswoude H 637
Rijndijk 14, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 3

SCHAFTLOKAAL EN OPSLAGGEBOUW behorende bij Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek gebouwd in 1943 en 1936 in de Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl. In het opslaggebouw waren oorsponkelijk enkele dienstwoningen ondergebracht, vervolgens gebruikt voor de berging van gebakken dakpannen.

Omschrijving

Het aan de weg staande bakstenen schaftlokaal bestaat uit twee bouwlagen in Noors kettingverband onder een met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pan gedekt zadeldak. Gevelindeling met stalen vensters.

Aanluitend een smal en langgerekt, eenlagig opslaggebouw opgetrokken in deels gepleisterde rode baksteen onder een met gesmoorde Tuile du Nord pannen gedekt zadeldak waarin met rode pannen de naam "Nieuw Werklust". In de frontgevel (oost) zijn in het gepleisterde deel zes rechtgesloten houten deuren geplaatst afgewisseld door twee drielicht vensters.

Waardering

Het opslag gebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde: - als onderdeel van de laatste nog in gebruik zijnde kleiwarenfabriek aan de Rijndijk. - wegens de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid met het beeldbepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526254. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Fabrieksgebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing