Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526257
Complexnummer
526254 - Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/2
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Hazerswoude H 642
Bij Rijndijk 18, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 4

Voor onder andere het maken van potten voor schoorstenen opgetrokken LOODS, de zogenoemde 'pottery', behorende bij Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl. In 1947 is aan de oostzijde een deel aangekapt, dat voor de beschermding van ondergeschikt belang is.

Omschrijving

LOODS vanaf een T -vormige plattegrond over een bouwlaag opgetrokken in rode baksteen onder een met gesmoorde Tuile du Nordpannen gedekt mansardedak. De iets uitkragende daklijst wordt gedragen door klossen. Het korte dwarsdeel is later verhoogd en van een ander dak voorzien.

In de westelijke gevel, grenzend aan het toegangspad, zijn tien negenruitsvensters met drielicht bovenlichten onder natuurstenen lateien geplaatst. Daarboven onder de dakrand bevinden zich kleine vensters. In de kopse gevel zijn ter plaatse van de zolderverdieping twee vensters geplaatst onder doorlopende natuurstenen lateien. Onder de vensters een verdiept veld met daarin de naam van de fabriek "Nieuw Werklust b.v.".

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorischewaarde: - als onderdeel van de laatste nog in gebruik zijnde kleiwarenfabriek aan de Rijndijk; - wegens de beeldbepalende ligging aan het toegangspad; - wegens de traditioneel-ambachtelijke vormgeving; - wegens de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid met het beeldbepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526254. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Fabrieksgebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing