Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526259
Complexnummer
526254 - Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/35
Kadastrale aanduiding
Hazerswoude H 642
Rijndijk 14, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 16, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 18, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 6

Aan de Oude Rijn staande turf- en kolenLOODS behorende bij Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek vermoedelijk 19de-eeuws gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl.

Omschrijving

Forse rechthoekige LOODS is grotendeels opgetrokken van hout met groen geschilderde wanden (deels van kraaldelen) onder een met rode Tuile du Nord pannen gedekt mansardedak met witgeschilderde windveren en boeiborden. Bij de rechterzijgevel is het hout vervangen door kalkzandsteen (van latere datum). De bakstenen achtergevel is waarschijnlijk hergebruikt van een ouder gebouw, zie bouwsporen (drie ronde openingen en een dichtgezet venster). De linkerzijgevel heeft een lattenconstructie met smalle tussenopeningen voor de ventilatie. In de noordelijke gevel zijn rechtgesloten deuren en luiken geplaatst. Inwendig een vanaf de grond beginnende kapconstructie met gebogen spanten.

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde: - als onderdeel van de laatste nog in gebruik zijnde kleiwarenfabriek aan de Rijndijk; - wegens de functie; - wegens de monumentale kapconstructie; - wegens de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid met het beeldbepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526254. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Fabrieksgebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing