Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526263
Complexnummer
526254 - Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82957/13
Kadastrale aanduiding
Hazerswoude H 642
Rijndijk 14, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 16, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 18, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 10

DROOGLOODS bestaande uit twee loodsen uit verschillende bouwjaren, vernieuwd in 1929 en gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl.

Omschrijving

Lange smalle droogloods opgetrokken op L-vormige grondslag in een met hout beklede constructie met jaloezieroosters onder een met rode Tuile du Nord en gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. Inwendig een houten spantconstructie.

Waardering

De droogloods is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde - als onderdeel van de laatste nog in gebruik zijnde pannenfabriek aan de Rijndijk. - vanwege de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid met het beeld bepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526254. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Fabrieksgebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing