Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526266
Complexnummer
526254 - Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/198
Kadastrale aanduiding
Hazerswoude H 642
Rijndijk 14, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 16, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk
Rijndijk 18, 2394 AH te Hazerswoude-Rijndijk

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 13

DROOGLOODS uit 1928 gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl.

Omschrijving

Lange smalle droogloods van één bouwlaag opgetrokken in een met hout beklede constructie met jaloezieroosters onder een met pannen gedekt zadeldak. Op het noordelijke deel van het dak staat een ronde in rode baksteen opgemetselde schoorsteen. Inwendig een houten spantconstructie en een oven. Waardering De droogloods is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde -als onderdeel van de laatste nog in gebruik zijnde pannenfabriek aan de Rijndijk. - vanwege de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voort komend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid met het beeldbepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526254. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Fabrieksgebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing