Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526300
Complexnummer
526299 - De Kemnade
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82969/107
Kadastrale aanduiding
Bergh D 50
De Kemnade 1, 7048 AC te Wijnbergen

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1: Hoofdgebouw

Het hoofdgebouw bestaat uit een toren en een gedeelte van de kelders van het oude huis De Kemnade waarop in 1957 een nieuw gebouw is neergezet. De aan de buitenzijde zestienhoekig en aan de binnenzijde ronde toren dateert van omstreeks 1500. De toren is opgetrokken van rode baksteen, afgewisseld door natuurstenen banden. De twee boven elkaar gelegen ruimtes zijn met kruisribgewelven afgedekt. De ribben worden in het midden door een achtzijdige pijler opgevangen. Op verschillende plaatsen zijn vensters ingehakt. Van de oude kelders behorende tot het 15de-eeuwse huis is alleen de kelder onder het gebouw van 1957 bewaard gebleven. De tweede kelder, onder het huidige terras, is in 1957 gedicht. De kelder wordt overwelfd door een kruisribgewelf dat in het midden wordt opgevangen door een vierkante pijler met inspringende hoeken.

Waardering

Het Hoofdgebouw bestaande uit de toren en kelder van het afgebroken middeleeuwse huis De Kemnade, behorend tot de historische buitenplaats De Kemnade, is van belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de architectuurhistorische en bouwhistorische waarde van toren en kelders;

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met het park;

- wegens de beeldbepalende situering in het landschap.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526299. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Kasteeltoren

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1495
1505
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing