Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526301
Complexnummer: 
526299 - De Kemnade
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
17 mei 2004
Kadaster deel/nr: 
82969/112
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Montferland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wijnbergen
X-Y coördinaat: 
217610 - 439382

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: Historisch park

Het historische park van de buitenplaats De Kemnade wordt begrensd door de Oude IJssel en het Waalsche Water aan de noord- en oostzijde en een in de Middeleeuwen gegraven verbindingsgracht tussen beide aan de westzijde. Buiten dit 'taartpuntvormige' terrein loopt een lange, uit de 17de eeuw daterende oprijlaan weg van het huis in noordoostelijke richting, De Kemnader allee. De verbindingsbrug over de Oude IJssel, zichtbaar op de 19de-eeuwse afbeeldingen, is omstreeks 1890 afgebroken. Van het landschapspark zoals dat in de eerste decennia van de 19de eeuw is aangelegd, is de structuur goed bewaard gebleven. Het betreft een met vele slingerpaden doorsneden wandelbos ten noordwesten van het huis met een rondgaande wandeling begeleid door laanbeplanting die op verschillende momenten doorkruist wordt met gebogen paden. Tussen de hoge bomen zijn in de 19de eeuw laagblijvende bloeiende struiken gezet die voor een groot deel nog aanwezig zijn. Het karakter van het zuidelijk deel wordt bepaald door de moestuin, die aanvankelijk door een gemetselde muur was afgescheiden van de rest van het park. Het fundament van de muur is in de grond traceerbaar. Tegen de (fundamenten van de) muur staat een moerbei uit het begin van de 19de eeuw en een meidoorn uit de tweede helft van de 19de eeuw. De tuinmuur en de moerbei staan al afgebeeld op een schilderij uit 1811, in het bezit van de eigenaars. De toegang tot de moestuin wordt gemarkeerd door een forse eik en een es van minstens 150 jaar oud. Voor het huis staat een eveneens omstreeks 150 jaar oude magnolia.

Waardering

Het historische park, behorend tot de buitenplaats De Kemnade is van belang: - wegens de ouderdom;

- de goed bewaarde hoofdstructuur met waterlopen, slingerpaadjes en rondwandelingen;

- de formele laan uit de 17de eeuw;

- als voorbeeld van een kleinschalige, landschappelijke aanleg uit het begin van de 19de eeuw;

- de functioneel-ruimtelijke relatie met het hoofdgebouw De Kemnade.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDe Kemnade17048 ACBijWijnbergen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BerghD95
BerghD85
BerghD52
BerghD50
BerghD226
BerghD252
BerghD53
BerghD191
BerghD253
BerghD231
BerghD40

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen