Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526413
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82925/33
Kadastrale aanduiding
Aalburg E 3137
Aalburg E 3138
Maasdijk 369, 4264 AP te Veen

Omschrijving

Inleiding

Voormalige T-BOERDERIJ daterend uit XIXA. Het pand is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. Het pand ligt met de nok van het dwarshuis evenwijdig aan de dijk en drie treden lager, op de hoek van de Grotestraat. Het pand is in gebruik als woning met bedrijfsruimte.

Omschrijving

De eenlaagse voormalige boerderij op rechthoekige plattegrond is boven een gepleisterde plint opgetrokken uit gele IJsselsteen in kruisverband. Het zadeldak tussen tuitgevels uitlopend in schoorstenen is gedekt met opnieuw verbeterde gesmoorde Hollandse dakpannen. Stoep van rode en witte tegeltjes in schaakbordpatroon. De 5-assige voorgevel heeft een voordeur met bovenlicht met gebogen roeden in omlijsting met pilasters en kroonlijst in de stijl van de Delftse School. Zo ook een bakgoot op gezwenkte consoles en twee dakkapellen met 6-ruits schuiframen onder zadeldakvormige afdekking en gezwenkte zijwangen. Aan weerszijden vensters met 6-ruits schuiframen met duimen onder zeer flauwe segmentboog met strekken van geslepen rode baksteen. Lichtgrijs geschilderde lekdorpels. Zeer lange staafankers. De gevel links heeft op de begane grond twee hoge smalle vensters met drieruits schuiframen en duimen. Licht gebogen strekken en lekdorpels. Op zolderniveau twee gewijzigde vensters met ieder twee 2-ruits draairamen en tegels als lekdorpel. Vlechtingen en staafankers. De schuine gevelvlakken en aanzetten zijn afgedekt met gesmoorde plavuizen. De gevel rechts is identiek met dien verstande dat zich hier op zolderniveau de oorspronkelijke vensters met 6-ruits draairamen hebben weten te handhaven. Het bedrijfsgedeelte is even breed als het dwarshuis, de nok even hoog. Het verlengde zadeldak heeft een eindschild. Een schoorsteen op de nok bij de grens tussen woonhuis en bedrijfsgedeelte. Onder het lager aangezette dak aan de zijde van het woonhuis een latere deur en rechts een en links twee vensters met 6-ruits schuiframen en duimen. Het bedrijfsgedeelte heeft twee grote schuifdeuren, ter plaatse van de oorspronkelijke dwarsdeel en een verlenging van rond 1950. Uit dat jaar ook de achtergevel. Tegen de achtergevel een aanbouw onder golfplaat.

Inwendig is de oude indeling grotendeels bewaard gebleven. Balkenplafonds afgetimmerd. Oude geprofileerde deurkozijnen. Aan het eind van de gang een oude deur met 9-ruits raam onder spiegelboog. Kelder met tongewelf en ingebouwde provisiekast. In woonkamer resten van bedstede en schouw. Op de zolderverdieping drie traditionele grenen spantjukken met halvemaanvormige telmerken. Op de dekbalk driehoeksspanten met spruitbalk. In het bedrijfsgedeelte drie eiken ankerbalkgebinten.

Waardering

De T-boerderij is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een T-boerderij in het Land van Heusden en Altena. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van het interieur. Tevens enkele onderdelen in kenmerkende jaren vijftig-trant. Het heeft samen met de omringende historische dijkbebouwing ensemblewaarde wegens de verbondenheid met de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van het dorp en is straatbeeldbepalend.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1825
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden