Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526414
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
de Grebbe
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 mei 2003
Kadaster deel/nr: 
15032/99
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Bergen op Zoom
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Bergen op Zoom
X-Y coördinaat: 
78645 - 390277

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

De Grebbe is tegenwoordig, anno 2002, een overkluisd riool onder de binnenstad van Bergen op Zoom. De Grebbe kent een lange geschiedenis, die ten nauwste verbonden is met het ontstaan van het cultuurlandschap van de Brabantse Wal en omgeving en van de stad Bergen op Zoom. In de dertiende eeuw is de Grebbe gegraven als afwateringskanaal. Later kwam daar de functie van turfvaart bij. Toen vond nadere kanalisatie plaats. Vanaf de veertiende eeuw tot in de twintigste eeuw werd de Grebbe geleidelijk overkluisd door bruggen, straten, pleinen en (uitbreidingen van) gebouwen. De Grebbe werd een riool, een functie die het tot op de huidige dag gehouden heeft. Door de lange wordingsgeschiedenis is een veelvoud aan constructies en materialen toegepast, die het monument een staalkaart laten zijn van ontwikkelingen op gebied van weg- en waterbouw en aanverwante terreinen.

Omschrijving

De Grebbe, riool onder de stad Bergen op Zoom, is ongeveer 800 m lang. De Grebbe loopt van het Ravelijn (oostzijde van de stad) tot aan het Spuihuis (westzijde). Het tracé volgt en/of passeert van oost naar west onder andere de Geweldigerstraat, het Sint-Catharinaplein, het Markiezenhof, het Beursplein en de Moeregrebstraat.

De Grebbe bestaat uit diverse vormen van beschoeiingen, wanden en overkluizingen, onder andere in bak- en ledesteen. Latere toevoegingen en herstellingen onder andere in beton. Vanwege de lange ontstaansgeschiedenis zijn diverse constructies (zoals verschillende boogvormen) toegepast. Tevens zijn gedeelten van oude bruggen in de Grebbe opgenomen.

Waardering

De Grebbe, het ongeveer 800 m lange ondergrondse riool onder de binnenstad van Bergen op Zoom, is van algemeen belang vanwege:

- historie, vanwege de relatie met het ontstaan van Bergen op Zoom en het omliggende landschap (afwaterings- en turfvaart, later riool);

- archeologie en bouwhistorie, vanwege de raakvlakken tussen de historie van het monument en zijn omgeving en vanwege de diverse toegepaste materialen en constructies; tevens vanwege de relatie met bruggen, wegen, pleinen en de belendende percelen;

- de relatie tussen de bovengrondse structuur van de stad (parcellering, functies) en de ondergrondse Grebbe;

- de omvang, gaafheid en zeldzaamheid van de Grebbe gerelateerd aan vergelijkbare riolen in Nederland. ====================

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Bergen op ZoomLoopt vanaf Spui 1 ten Weste van Moeregrebstraat richting het Noordoosten waar het uitmond in de omgrachting nabij de Noordsingel

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWeg- en waterbouwkundige werkenWaterweg, werf en havenWaterloop

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Bergen op ZoomG7084A6
Bergen op ZoomG7084A19
Bergen op ZoomG7084A15
Bergen op ZoomG7084A25
Bergen op ZoomG7084A21
Bergen op ZoomG7084A12
Bergen op ZoomG7084A16
Bergen op ZoomG7084A9
Bergen op ZoomG7084A26
Bergen op ZoomG7084A3
Bergen op ZoomG7084A5
Bergen op ZoomG7746A2
Bergen op ZoomG7084A20
Bergen op ZoomG7084A2
Bergen op ZoomG7084A1
Bergen op ZoomG7084A7
Bergen op ZoomG7084A11
Bergen op ZoomG7084A10
Bergen op ZoomG7084A8
Bergen op ZoomG7084A13
Bergen op ZoomG7084A4
Bergen op ZoomG7084A22
Bergen op ZoomG7084A23
Bergen op ZoomG7084A24
Bergen op ZoomG7084A18
Bergen op ZoomG7084A17
Bergen op ZoomG7084A14
Bergen op ZoomG7746A1
Bergen op ZoomG6557
Bergen op ZoomG5913
Bergen op ZoomG8050
Bergen op ZoomG7428
Bergen op ZoomG7120
Bergen op ZoomG6295
Bergen op ZoomG7254
Bergen op ZoomG7438
Bergen op ZoomG5650
Bergen op ZoomG8114
Bergen op ZoomG6129
Bergen op ZoomG1723
Bergen op ZoomG6438
Bergen op ZoomG4820
Bergen op ZoomG4608
Bergen op ZoomG6906
Bergen op ZoomG4823
Bergen op ZoomG7122
Bergen op ZoomG6598
Bergen op ZoomG7961
Bergen op ZoomG7637
Bergen op ZoomG7200
Bergen op ZoomG4692
Bergen op ZoomG4914
Bergen op ZoomG6659
Bergen op ZoomG7770
Bergen op ZoomG7680
Bergen op ZoomG4905
Bergen op ZoomG5459
Bergen op ZoomG7679
Bergen op ZoomG6568
Bergen op ZoomG6871
Bergen op ZoomG3105
Bergen op ZoomG7123
Bergen op ZoomG4817
Bergen op ZoomG5458
Bergen op ZoomG7674
Bergen op ZoomG6826
Bergen op ZoomG7633
Bergen op ZoomG8046
Bergen op ZoomG4803
Bergen op ZoomG4254
Bergen op ZoomG6146
Bergen op ZoomG3106
Bergen op ZoomG5651
Bergen op ZoomG7275
Bergen op ZoomG4901
Bergen op ZoomG5722
Bergen op ZoomG6983
Bergen op ZoomG7121
Bergen op ZoomG5512
Bergen op ZoomG7738
Bergen op ZoomG7566
Bergen op ZoomG8049
Bergen op ZoomG7562
Bergen op ZoomG7199
Bergen op ZoomG7273
Bergen op ZoomG7962
Bergen op ZoomG7271
Bergen op ZoomG7274
Bergen op ZoomG4906
Bergen op ZoomG4818
Bergen op ZoomG7675
Bergen op ZoomG5918
Bergen op ZoomG7057
Bergen op ZoomH3846
Bergen op ZoomG1243
Bergen op ZoomG7259
Bergen op ZoomG4694
Bergen op ZoomH5125
Bergen op ZoomG7437
Bergen op ZoomG8047
Bergen op ZoomG7138
Bergen op ZoomG7946A1
Bergen op ZoomG7946A2
Bergen op ZoomG7946A3
Bergen op ZoomG7946A4
Bergen op ZoomG7946A5
Bergen op ZoomG7860A1
Bergen op ZoomG7860A2
Bergen op ZoomG7853A1
Bergen op ZoomG7853A2
Bergen op ZoomG7853A3
Bergen op ZoomG7853A4
Bergen op ZoomG7853A5
Bergen op ZoomG7945A1
Bergen op ZoomG7945A2
Bergen op ZoomG7945A3
Bergen op ZoomG7945A4
Bergen op ZoomG7945A5
Bergen op ZoomG7945A6
Bergen op ZoomG7945A7
Bergen op ZoomG7945A8
Bergen op ZoomG7945A9
Bergen op ZoomG7945A10
Bergen op ZoomG7945A11
Bergen op ZoomG7945A12
Bergen op ZoomG7945A13
Bergen op ZoomG7945A14
Bergen op ZoomG7945A15
Bergen op ZoomG7945A16
Bergen op ZoomG7945A17
Bergen op ZoomG7945A18
Bergen op ZoomG7945A19
Bergen op ZoomG7945A20
Bergen op ZoomG7945A21
Bergen op ZoomG7945A22
Bergen op ZoomG7945A23
Bergen op ZoomG7945A24
Bergen op ZoomG7945A25
Bergen op ZoomG7945A26
Bergen op ZoomG7945A27
Bergen op ZoomG7945A28
Bergen op ZoomG7945A29
Bergen op ZoomG7945A30
Bergen op ZoomG7945A31
Bergen op ZoomG8188
Bergen op ZoomG7939

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Weg- en waterbouwkundige werkenWaterweg, werf en haven