Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526433
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82812/44
Kadastrale aanduiding
Teteringen B 1821
Moleneind 1, 4847 CH te Teteringen

Omschrijving

Inleiding

Eenvoudig woonhuis met bedrijfsruimte uit midden XIX, gelegen te midden van de weilanden aan een oude doorgaande weg, net buiten de kom van het dorp. Het kleine eenlaagse huis in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant heeft een schilddak met een wolfseind, gedekt met pannen. Het huis ligt op een klein erf dat is omgeven door een ligusterhaag. Aansluitend een ruime moestuin, omgeven door een forse beukenhaag. In het pand is één woning gevestigd.

Omschrijving

Het eenlaagse WOONHUIS uit oranjerode handvormbaksteen in IJsselformaat op rechthoekige plattegrond heeft een schilddak, belegd met oranjerode Hollandse pannen, dat aan één zijde (links) is afgewolfd. Een vernieuwde schoorsteen staat rechts op het einde van de nok. De voorgevel, die evenwijdig aan de straat ligt, heeft links een moderne voordeur met bovenlicht tussen twee zesruits schuiframen met duimen in het kozijn. Het rechterdeel van de voorgevel bevat slechts één asymmetrisch geplaatst zesruits schuifraam in een vernieuwd kozijn zonder duimen. Bouwsporen verraden dat zich oorspronkelijk hier een deur bevond. De linker zijgevel heeft op de begane grond een vernieuwd vierkant venster met een rollaag boven en tegels als vensterbank beneden. Onder het wolfseind een groot vernieuwd vierkant venster met een vensterbank van tegels ter plaatse van een oorspronkelijk hooiluik. Links aan de zijgevel wordt zichtbaar dat in het verleden een aanbouw onder lager aangezet lessenaardak en onder minder steile helling is gerealiseerd. De linker zijgevel kent drie staafankers. De rechter zijgevel heeft centraal een groot venster met recente roedenverdeling. In de aanbouw, die zich over de gehele achterzijde uitstrekt, een deur met ruiten in het bovenste deel. In de lange achtergevel, die over de gehele lengte naar achteren is uitgebreid, enkele raam- en deuropeningen. Het interieur moet een kelder met opkamer bevatten.

Waardering

Het oorspronkelijk als eenvoudig WOONHUIS met bedrijfsgedeelte functionerende pand uit midden XIX is van algemeen belang. Vooral omdat de categorie woonhuizen voor de minder welgestelden in de monumentenzorg onderbedeeld is, heeft het onderhavige pand betrekkelijk grote typologische zeldzaamheidswaarde. Daaraan verbonden is een cultuurhistorische waarde, omdat het pand een uitdrukking vormt van een sociaal-economische ontwikkeling. Ensemblewaarde vertoont het huis met zijn door een haagbeuk omgeven moestuin vanwege zijn ligging in het open weidelandschap dat ter plaatse nog vrij gaaf bewaard gebleven is.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden