Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526461
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82822/20
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Aalburg F 4738
Aalburg F 2785
Oude Kerkstraat 12, 4261 BL te Wijk en Aalburg

Omschrijving

Inleiding

Voormalige KORTGEVELBOERDERIJ van het Altenase dwarsdeeltype, daterend uit 1830. Het pand is opgetrokken in ambachtelijk-traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. Het ligt met de nok evenwijdig aan de straat. Voor de voorgevel vijf jonge leilinden. Inwendig verbouwd tot twee woningen met bedrijfsruimte.

Omschrijving

De eenlaagse boerderij op rechthoekige plattegrond is boven een gepleisterde plint opgetrokken uit oranje handgevormde baksteen in kruisverband. Hoog rieten zadeldak met wolfseinden. Twee gemetselde schoorstenen op de nok, een ter plaatse van de vroegere scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte, een andere boven de tweede woning. De symmetrische 5-assige voorgevel heeft aan weerszijden van de nieuwe voordeur, met dito gietijzeren levensboom in het bovenlicht in oud kozijn met geprofileerde bovenkalf, twee T-vensters met 8-ruits bovenlicht en dubbele luiken. Op zolderniveau twee vernieuwde vensters met 20-ruits schuiframen. Op de vliering een vernieuwd venster met 16-ruits schuifraam. Alle vensters en de deur zijn aan de bovenzijde voorzien van strekken en beneden van rollagen. Staafankers. Onder het vlieringvenster met het jaartal 1830. Vlechtingen. De lange gevel rechts heeft uiterst rechts een T-venster met 8-ruits bovenlicht, strekken en rollaag, en is voorzien van dubbele luiken met spiegelklamp en lichtopeningen in de vorm van halve maantjes. Staafankers. Ter plaatse van het vroegere bedrijfsgedeelte is een tweede woning ingericht. Alleen de paneeldeur met gedeeld bovenlicht en rollaag staat op de oude plaats. Verder twee T-vensters met 8-ruits bovenlicht, strekken en rollaag alsmede een klein vierkant klapraampje met opgeklampt luikje en een raampje met kruisroeden en opgeklampt luikje, alle nieuw ingebracht. Authentiek zijn de grote dubbele deeldeuren, links deelbaar, in bovendeel met 4-ruits raampje, witgeschilderd. In rechterdeel een mansdeur en een klein ruitje in bovendeel. Uiterst rechts een deur uit kraaldelen. Zeer lange staafankers. De lange gevel links heeft ter hoogte van het woongedeelte een getralied keldervenster met rollaag en daarboven het opkamervenster met 16-ruits schuifraam, rollaag en dubbele luiken met spiegelklamp. Rechts enkele nieuwe toevoegingen als een venster met kruisroeden, dubbele openslaande deuren met glas en 16-ruits bovenlicht. Daarboven een brede strook met klapramen met kruisroeden en deur die de daklijn doorbreekt en waarvoor de rieten kap is opgelicht. Het dak van het voormalige bedrijfsgedeelte zet lager aan. De gevel eronder is voorzien van drie nieuwe vensters met middenstijl en draairamen met kruisroeden, dubbele openslaande deuren met kleine roedenverdeling. Voorts een raam met kruisroeden, een deur met glas in bovendeel met kleine roedenverdeling en een wc-raampje. Alle vensters met rollagen en dubbele opgeklampte luiken. De achtergevel met vlechtingen heeft uiterst rechts een deur met oude gesmede gehengen, een deelbare deur met 6-ruits raam in bovenhelft en duimen in het kozijn, oude gesmede gehengen. Links een smal hoog venster met 8-ruits raam en links een duim. Uiterst links een dito dichtgezet venster, waarin een later venster met ijzeren getoogd 7-ruits raampje. Onder het wolfseind een vierkant venster met kruisroedenraam. Staafankers, onder de dakschuinte gebogen. Alle kozijnen zijn lichtgeel, de ramen wit en de deuren en luiken groen in verschillende tinten.

Inwendig is de oude indeling grotendeels gebleven. Lange gang met polychrome vloertegels met vierpasmotief (XIXd). Paneeldeuren in rijk geprofileerde deurkozijnen. Kamer rechts met oud balkenplafond en twee bedsteden met paneeldeuren. Kamer links met bedstede met paneeldeuren, veranderd in deur met trapopgang. In gang links met 5 treden toegang tot opkamer met oude bedstede. Kelder met drie treden naar beneden, rode plavuizen, tongewelf. In de keuken, vanuit de gang rechts, vernieuwde schouw met oude broodoven en paneeldeurenkast. Op zolder traditionele grenen spanten met pen-en-gatverbindingen. Dekbalk, schoren, windschoren, blokkeels. Op de dekbalk driehoeksspanten met spruitbalk. Nokgording. In de dwarsdeel zware ankerbalkgebinten.

Waardering

De kortgevelboerderij is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een kortgevelboerderij met dwarsdeel in het Land van Heusden en Altena. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van het interieur. Het heeft ensemblewaarde als een van de laatste restanten van de oude bebouwing van de kern van Aalburg en is straatbeeldbepalend.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1830
1830
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) kortgevelboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden