Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526506
Complexnummer: 
526504 - Schaepenburgh
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 februari 2006
Kadaster deel/nr: 
19426/122
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Wijdemeren
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
's-Graveland
X-Y coördinaat: 
137447 - 474113

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG.

De aanleg strekt zich uit over de volle lengte en breedte van het lange, smalle perceel. Deze vorm, incl. de scheisloten is de oorspronkelijke ontginningsaanleg. Aan de westzijde bevindt zich het ensemble van hoofdhuis met koetshuis en oranjerie. Ten noorden daarvan bevindt zich de voormalige moestuin, nog herkenbaar aan de slingermuren, maar thans op een klein stukje na niet meer als zodanig in gebruik. Direct achter het huis bevindt zich een enigszins verdiept gazon met enkele boomgroepen. Belangrijk is hier het stelsel van zichtassen naar ondermeer het tuinhuis, een grote solitaire beuk, de Brede laan en naar de slingervijver. Dit geheel incl. de paden is door Zocher in circa 1818 aangelegd, waarbij dus de Brede Laan en de tot slingervijver vergraven lindekom in de nieuwe aanleg zijn opgenomen. Op ongeveer 1/3 van de Bredelaan resteert ook nog een tweede 18de-eeuwse laan, die de Bredelaan loodrecht kruist. Het deel van de aanleg ten oosten van de dwarslaan wordt sterk bepaald door het slingerwater, dat in dit deel nagenoeg over de gehele diagonaal is aangelegd. Het water doorsnijdt een grote weide, resp. de Geitenkamp en de Ezelskamp geheten. Een derde weide, het "Ongelegenkamp" bevindt zich in het uiterste oosten van het perceel. De weiden worden door fraaie boomgroepen omgeven en er staan enkele solitairen in.

Op het punt waar het slingerwater zich tot een vijver verbreedt, wordt de Bredelaan tot een cirkelsegment gebogen. Dit deel wordt "Halve Maan" genoemd. Ook dit geheel, het water, de weiden en enkele van de paden behoren tot de aanleg van Zocher. Het geheel wordt omgeven door een parkbos, waarin behalve de paden van Zocher in later tijd ook nog andere paden zijn ontstaan.

Waardering

De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Schaepenburgh is van algemeen cultuurhistorisch en tuinhistorisch belang:

- wegens de nog goed herkenbare 17de-eeuwse ontginningsvorm van het perceel;

- wegens de nog aanwezige belangrijke 18de-eeuwse elementen, m.n. de aanleg van het hoofdhuis met bijgebouwen, oranjerie en de Bredelaan;

- als onderdeel van het oeuvre van landschapsarchitect J.D. Zocher jr.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaNoordereinde601243 JJBij's-Graveland

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
'S-GRAVELANDA302
HILVERSUMI1211
HILVERSUMI2008
'S-GRAVELANDA1202
'S-GRAVELANDA299
'S-GRAVELANDA1110
'S-GRAVELANDA301
HILVERSUMI1820
'S-GRAVELANDA298
HILVERSUMI2570
'S-GRAVELANDA300
'S-GRAVELANDA1201
'S-GRAVELANDA1599

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18151820globaalvervaardiging