Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526647
Complexnummer
526646 - Mensinge
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82854/99
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Roden E 1189
Roden E 954
Roden M 1401
Roden E 774
Roden E 403
Roden E 400
Roden E 1190
Roden E 948
Roden E 1191
Roden M 1400
Roden E 951
Roden E 405
Roden E 952
Roden E 404
Bij Mensingheweg 5, 9301 KA te Roden
Bij Mensingheweg 7, 9301 KA te Roden
Bij Mensingheweg 9, 9301 KA te Roden

Omschrijving

Onderdeel 2

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Mensinge. Deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard havezate terrein waarvan de kern gevormd wordt door het, binnen een rechthoekige grachtengordel en een formeel lanenstelsel, gelegen huis. De utilitaire inrichting van het terrein dateert waarschijnlijk uit de 15de eeuw (of daarvoor). Een rechte toegangslaan met linden staat op de as van het huis; noordelijk van het huis ligt een grotendeels omgrachte moestuin annex boomgaard (thans weiland, enkele fruitbomen) en zuidelijk een weiland (toponiem 'de Duivenkamp'), dat zijn naam ontleent aan de daar gelegen 18de-eeuwse duiventil. In dit weiland een solitaire linde. Westelijk van het huis liggen eveneens weilanden. Het karakter van de aanleg wordt bepaald door kenmerkende lanen (eiken/beuken), die de huisplaats en de weilanden omsluiten.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Mensinge van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een gaaf bewaard en eenvoudig ingericht havezateterrein met grachten- en lanenstelsel met weilanden;

- vanwege het gaaf bewaarde oorspronkelijke karakter van de buitenplaats en de situering in het landschap nabij de kern van het dorp;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526646. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing