Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526721
Complexnummer: 
526720 - De Bazel
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
14 april 2003
Kadaster deel/nr: 
18709/195
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
120036 - 489430

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het noordwestelijk WOONBLOK A, complexonderdeel van het door K.P.C. de Bazel rond het Zaandammerplein in 1918-1923 ontworpen woningbouwcomplex, is het grootste van de vier woonblokken met 249 (deels samengevoegde) woningen en 1 winkel en heeft een L-vormige plattegrond met lichte knik. Het woonblok omvat een binnenterrein, eveneens L-vormig, de Polanenhof. Het binnenterrein is deels gemeenschappelijk en heeft deels privétuinen. Woonblok A kent van de vier woonbloken de meeste variatie op het standaard schema van de gevelindeling. De winkel bevindt zich op de hoek van de Koogstraat. Het niveauverschil tussen de hoger gelegen Spaardammerdijk en het lager gelegen plein wordt overbrugd door een dubbele trap in de Uitgeeststraat en één in de Polanenhof.

Omschrijving

Het woonblok heeft een gevel aan de Spaarndammerdijk die in het midden gekenmerkt wordt door een teruggezet, afgeschuind deel van de straatwand met centraal een rondafgesloten poort naar de Polanenhof. Boven en aan weerszijden van de poort bevinden zich steekkappen. Aan weerszijden van de poort komen twee trappenhuizen voor, volgens het standaard schema, geflankeerd door ronde vensters en drieledige kozijnen. De hoekrisalieten hebben twee trappenhuizen volgens schema met bovendien aan weerszijden twee vensterassen. Ook in de vier afgeschuinde hoeken bevindt zich een trappenhuis, met ronde en enkelvoudige vensters aan weerszijden. De puntige topgevels bevinden zich boven de drieledige vensters.

Halverwege de gevelwand van de Oostzaanstraat ter hoogte van een knik, is een geveldeel teruggezet. Centraal bevindt zich hier een poort met erboven, in een risalerend deel, drie bouwlagen met een drieledige venster onder een topgevel dat een rond venster insluit. Ter weerszijden van deze middenas komt een drieledig vensteras voor en daarnaast, in de afschuiningen, een trappenhuis met ronde vensters en op de hoeken een enkel raam. Links van het teruggezette geveldeel aan de Oostzaanstraat komen drie teruggelegen trappenhuizen onder topgevels voor met aan weerszijden een inpandig balkon. Alleen aan de buitenkanten van dit deel bevinden zich geen balkons maar drie vensterassen. Ter rechterzijde van het teruggezette geveldeel bevindt zich eenzelfde schema, met vier trappenhuizen, in het gevelvlak gelegen.

De korte gevel in de Koogstraat heeft een asymmetrisch schema met één trappenhuis geflankeerd door ronde vensters, balkons en drieledige kozijnen onder puntvormige topgevel. Links en rechts bovendien drie, respectievelijk vier, vensterassen waaronder een met ronde vensters. De gevel springt ten opzichte van de linker vensteras met enkelvoudige ramen en een deur, naar voren. In de breedte van de vooruitspringende gevel aan de Koogstraat bevindt zich een deur met bovenlicht onder een lessenaarsdak ter hoogte van de tweede bouwlaag. De hoek Koogstraat en Zaandammerplein bestaat uit een afgesneden hoek waarin een vensteras met enkelvoudig raam is geplaatst. De geknikte gevelwand aan het Zaandammerplein heeft in de westelijke wand vier trappenhuizen volgens schema met ronde vensters en balkons, twee trappenhuizen die een as met een poort flankeren - met aan weerszijden en op de risalerende verdiepingen drieledige vensters - en één trappenhuis in de afgeschuinde hoek met de noordelijke wand, eveneens geflankeerd door drieledige vensters. De noordelijke wand heeft zeven verdiepte trappenhuizen met balkons, dan wel drieledige vensters (op de hoeken), en één verdiepte as met een poort. De topgevels bevinden zich boven de balkons, boven de as van de poort of, in één geval, boven de drieledige vensters (helemaal links in de westelijke wand). Alle balkons hebben op de eerste verdieping een borstwering en daarboven een uitkragende bodem met balustrade. De afgeschuinde hoek Zaandammerplein/ Uitgeeststraat heeft één trappenhuis met aan weerszijden een rond en enkelvoudig venster. De korte gevel van de Uitgeeststraat heeft twee hoekrisalieten met twee vensterassen en een middengedeelte met één trappenhuis geflankeerd door ronde en drieledige vensters. Geheel rechts in de gevel, bij de trappen die leiden naar het hogere straatniveau van de Spaarndammerdijk, bevindt zich een kleine poort naar de Polanenhof. De gevelwanden aan de Polanenhof worden gekenmerkt door muurdammen met aan weerszijden een klein balkon en twee dubbele ramen. Aan weerszijden van de poorten liggen de balkons in een verdiepte sleuf. Op de begane grond, geaccentueerd door een rollaag, bevinden zich de bergingen, dan wel de tuindeuren naar de privétuinen.

Waardering

Het noordelijk woonblok (A) is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige, sociaalhistorische en architectuurhistorische waarde als kenmerkend onderdeel van grootstedelijke arbeiderswoningbouw uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, waarbij de straatwand, hof en hoekoplossingen een integraal onderdeel vormen van het stedenbouwkundig ontwerp, alsmede vanwege de typologische waarde en vanwege de ensemblewaarde. Het woonblok is van belang als onderdeel van het oeuvre van K.P.C. de Bazel en als kenmerkend onderdeel van het gemeentelijk 3500-woningenplan van de gemeente Amsterdam.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKoogstraat21013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2351013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2221013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2201013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2181013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2381013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2371013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2361013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2341013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2261013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2331013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2321013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2311013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2301013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2291013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2281013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2241013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2281013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2261013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2461013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2581013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2561013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2541013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2521013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2501013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2481013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2441013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2301013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2421013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2401013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2381013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2361013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2341013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2321013 WPUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2271013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2251013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2621013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1981013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2041013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2031013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2021013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2011013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2001013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1991013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1971013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2061013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1961013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1951013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1941013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1931013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1921013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1911013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2051013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2071013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2241013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2171013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2231013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2221013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2211013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2201013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2191013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2181013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2161013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2081013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2151013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2141013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2131013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2121013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2111013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2101013 ZVUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk2091013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2601013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2641013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1891013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1451013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein81013 ZBUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein61013 ZBUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1531013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1511013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1491013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1471013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1431013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein181013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1411013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1391013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1371013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof251013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof241013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof231013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein161013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein201013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof211013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein321013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein21013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein421013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein401013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein381013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein361013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein341013 ZDUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein301013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein221013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein281013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein261013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein141013 ZBUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein121013 ZBUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein101013 ZBUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein241013 ZCUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof221013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof201013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2661013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2821013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2941013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2921013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2901013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2881013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2861013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2841013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2801013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2981013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2781013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2761013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2741013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2721013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2701013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2681013 WRUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat2961013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3001013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof121013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3201013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof51013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof41013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof31013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof21013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeePolanenhof11013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3221013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3181013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3021013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3161013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3141013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3121013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3101013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3081013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3061013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeOostzaanstraat3041013 WSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1901013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1881013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat41013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1071013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1131013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1121013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1111013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1101013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1091013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1081013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1061013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1151013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1051013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1041013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1031013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1021013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1011013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1001013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1141013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1161013 ZJUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein981013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1251013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1311013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1301013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1291013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1281013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1271013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1261013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1241013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1171013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1231013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1221013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1211013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1201013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1191013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1181013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein991013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein971013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1331013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat201013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat81013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat61013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat41013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat21013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat241013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat221013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat181013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat121013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat161013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat141013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat121013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat101013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat81013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeKoogstraat61013 WTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat101013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat141013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein961013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein891013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein951013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein941013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein931013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein921013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein911013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein901013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein881013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeUitgeeststraat161013 ZLUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein871013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein861013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein851013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein841013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein831013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein821013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein811013 ZKUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1321013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1341013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1871013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1611013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1671013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1661013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1651013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1641013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1631013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1621013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1601013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1691013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1591013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1581013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1571013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1561013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1551013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1541013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1681013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1701013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1521013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1801013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1861013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1851013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1841013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1831013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1821013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1811013 ZTUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1791013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1711013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1781013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1771013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1761013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1751013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1741013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1731013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1721013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeSpaarndammerdijk1531013 ZSUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1791013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1351013 ZHUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1501013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1581013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1571013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1561013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1551013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1541013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1521013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1481013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1601013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1461013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1441013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1421013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1401013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1381013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1361013 ZGUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1591013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1611013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1781013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1711013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1771013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1761013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1751013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1741013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1731013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1721013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1701013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1621013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1691013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1681013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1671013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1661013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1651013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1641013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein1631013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam
NeeZaandammerplein41013 ZEUitgeeststraat 18, WesterparkAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Woonblok met arbeiderswoningen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamX1460
AmsterdamX1456
AmsterdamX1451
AmsterdamX1798
AmsterdamX1447
AmsterdamX1448
AmsterdamX1439
AmsterdamX1435
AmsterdamX1438
AmsterdamX1762
AmsterdamX1427
AmsterdamX1450
AmsterdamX1428
AmsterdamX1443
AmsterdamX1434
AmsterdamX1766
AmsterdamX1446
AmsterdamX2129
AmsterdamX1440
AmsterdamX1455
AmsterdamX1765
AmsterdamX1764
AmsterdamX1767
AmsterdamX1426
AmsterdamX1449

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Rationalismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19181923exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Bazel, K.P.C. de ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur