Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526722
Complexnummer
526720 - De Bazel
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/19
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1776
Amsterdam X 1771
Amsterdam X 1777
Amsterdam X 1469
Amsterdam X 1772
Amsterdam X 1770
Amsterdam X 1769
Amsterdam X 1775
Amsterdam X 1774
Amsterdam X 1461
Amsterdam X 1773
Amsterdam X 1459
Amsterdam X 1463
Amsterdam X 1768
Uitgeeststraat 1, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 3, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 5, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 7, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 9, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 11, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 13, 1013 ZL te Amsterdam
Uitgeeststraat 15, 1013 ZL te Amsterdam
Spaarndammerdijk 23 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 25 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 27 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 29 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 31 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 33 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 35 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 37 A, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 39 A, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 41 a t/m d, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 43 a t/m d, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 45 a t/m d, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 47 a t/m d, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 49 a t/m d, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 51 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Spaarndammerdijk 53 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Spaarndammerdijk 55 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Spaarndammerdijk 57 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Spaarndammerdijk 59 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Spaarndammerdijk 61 a t/m d, 1013 ZR te Amsterdam
Hembrugstraat 2, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 4, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 6, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 8, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 10, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 12, 1013 WZ te Amsterdam
Hembrugstraat 14, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 16, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 18, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 20, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 22, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 24, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 26, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 28, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 30, 1013 XA te Amsterdam
Hembrugstraat 32, 1013 XA te Amsterdam
Houtrijkstraat 342, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 344, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 346, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 348, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 350, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 352, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 354, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 356, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 358, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 360, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 362, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 364, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 366, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 368, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 370, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 372, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 374, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 376, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 378, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 380, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 382, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 384, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 386, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 388, 1013 DX te Amsterdam
Houtrijkstraat 390, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 392, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 394, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 396, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 398, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 400, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 402, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 404, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 406, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 408, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 410, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 412, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 414, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 416, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 418, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 420, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 422, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 424, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 426, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 428, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 430, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 432, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 434, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 436, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 438, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 440, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 442, 1013 DZ te Amsterdam
Houtrijkstraat 444, 1013 DZ te Amsterdam
Spaarndammerdijk 23 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 23 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 23 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 25 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 25 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 25 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 27 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 27 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 27 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 29 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 29 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 29 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 31 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 31 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 31 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 33 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 33 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 33 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 35 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 35 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 35 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 37 B, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 37 C, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 37 D, 1013 ZN te Amsterdam
Spaarndammerdijk 39 B, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 39 C, 1013 ZP te Amsterdam
Spaarndammerdijk 39 D, 1013 ZP te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Oostelijk WOONBLOK C, door K.P.C. de Bazel in 1918-1923 ontworpen in de stijl van het Rationalisme. Het woonblok met daarin 179 woningen heeft geen gevel aan het Zaandammerplein. Het binnenterrein is deels gemeenschappelijk en heeft deels privétuinen. Het niveauverschil tussen de hoger gelegen Spaardammerdijk en het lager gelegen plein wordt overbrugd door een openbare, dubbele trap in de Uitgeeststraat.

Omschrijving

Het onregelmatig gevormde woonblok volgt in plattegrond de gebogen loop van de Spaarndammerdijk en aan de andere kant de geknikte Houtrijkstraat.

De tweevoudig geknikte gevelwand aan de Houtrijkstraat heeft een uitspringend deel op de hoek van de Hembrugstraat met daarin een poort naar het binnenterrein met rechts een trappenhuis volgens schema, met octogonale en drieledige vensters. De poort heeft een puntige topgevel, de beide hoeken twee vensterassen. De gevel maakt op de hoek naar de Hembrugstraat een hoogtesprongetje. Tussen de risaliet en de hoek met de Uitgeeststraat heeft de gevel in beide knikken een trappenhuis volgens schema met ronde en drieledige vensters en daartussen vier trappenhuizen met puntige topgevels en aan weerszijden een balkon. De balkons op de eerste verdieping hebben een gemetselde borstwering. De balkons op de tweede en derde verdieping hebben uitstekende betonnen balkonbodems met balustrades. De hoek met de Uitgeeststraat heeft een trappenhuis volgens schema. De korte gevel van de Uitgeeststraat heeft twee hoekrisalieten met twee vensterassen en een middengedeelte met één trappenhuis geflankeerd door ronde en drieledige vensters. Geheel links in de gevel, bij de trappen die leiden naar het hogere straatniveau van de Spaarndammerdijk, bevindt zich een kleine poort naar het binnenterrein. De gebogen, symmetrisch opgebouwde, gevelwand van de Spaarndammerdijk heeft twee hoekrisalieten met elk één trappenhuis volgens schema, met octogonale en drieledige vensters onder puntige topgevels en drie respectievelijk twee vensterassen op de hoeken. Twee middenrisalieten hebben elk twee vensterassen. De drie geveldelen tussen de risalieten hebben twee driezijdig afgeschuinde erkers over de volle lengte tussen twee trappenhuizen met octogonale vensters. Het middelste terugliggende geveldeel heeft centraal een kleine poort.

Vanwege het oplopend straatniveau klimt ook de gevelwand van de Hembrugstraat. De gevel heeft drie trappenhuizen onder puntige topgevels, volgens schema met octogonale en drieledige vensters. Bovendien twee vensterassen op de beide hoeken. De achtergevels worden gekenmerkt door muurdammen met aan weerszijden een klein balkon en twee dubbele ramen. Op de begane grond bevinden zich de bergingen, dan wel de tuindeuren op de privétuinen.

Waardering

Het oostelijk woonblok (C) is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige, sociaalhistorische en architectuurhistorische waarde als kenmerkend onderdeel van grootstedelijke arbeiderswoningbouw uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, waarbij de straatwand, hof en hoekoplossingen een integraal onderdeel vormen van het stedenbouwkundig ontwerp, alsmede vanwege de typologische waarde en vanwege de ensemblewaarde. Het woonblok is van belang als onderdeel van het oeuvre van K.P.C. de Bazel en als kenmerkend onderdeel van het gemeentelijk 3500-woningenplan van de gemeente Amsterdam.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526720. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok met arbeiderswoningen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1923
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Bazel, K.P.C. de ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur