Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526723
Complexnummer
526720 - De Bazel
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/29
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1792
Amsterdam X 1791
Oostzaanstraat 188, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 190, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 192, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 194, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 196, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 198, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 200, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 202, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 204, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 206, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 208, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 210, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 212, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 214, 1013 WP te Amsterdam
Oostzaanstraat 216, 1013 WP te Amsterdam
Koogstraat 1, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 3, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 5, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 7, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 9, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 11, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 13, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 15, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 17, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 19, 1013 WT te Amsterdam
Koogstraat 21, 1013 WT te Amsterdam
Zaandammerplein 51, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 52, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 53, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 54, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 55, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 56, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 57, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 58, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 59, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 60, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 61, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 62, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 63, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 64, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 65, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 66, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 67, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 68, 1013 ZD te Amsterdam
Zaandammerplein 69, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 70, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 71, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 72, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 73, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 74, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 75, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 76, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 77, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 78, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 79, 1013 ZK te Amsterdam
Zaandammerplein 80, 1013 ZK te Amsterdam
Hembrugstraat 248, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 250, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 252, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 254, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 256, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 258, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 260, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 262, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 264, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 266, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 268, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 270, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 272, 1013 XE te Amsterdam
Zaandammerplein 50, 1013 ZD te Amsterdam
Hembrugstraat 156, 1013 XC te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Het zuidwestelijk WOONBLOK B, door K.P.C. de Bazel in 1918-1923 ontworpen in de trant van het Rationalisme, is een onderdeel van het gemeentelijk woningbouwcomplex rondom het Zaandammerplein. Het woonblok(deel) maakt deel uit van een groter bouwblok, waarvan de 69 (deels samengevoegde) door De Bazel ontworpen woningen aan het Zaandammerplein, de Oostzaanstraat en, voor een klein gedeelte, aan de Hembrugstraat liggen. Het woonblok(deel) wordt aan de zijde van het Zaandammerplein begrensd door een schoolgebouw en in de Hembrugstraat door een andere architectuureenheid. Op de beide hoeken van de Oostzaanstraat bevindt zich een winkel.

Omschrijving

Het woonblok heeft een grondplan in de vorm van een vraagteken, de korte zijde aan de Oostzaanstraat, de lange zijde aan het Zaandammerplein. De gevel aan het Zaandammerplein heeft twee trappenhuizen volgens het standaard schema (met ronde en drieledige vensters) met puntige topgevels en twee trappenhuizen zonder topgevels, één daarvan in de afgeschuinde hoek met de Koogstraat. De korte gevel in de Koogstraat heeft een asymmetrisch schema met één trappenhuis geflankeerd door ronde vensters en drieledige kozijnen onder puntvormige topgevel. Links en rechts bovendien drie respectievelijk vier vensterassen. De gevel springt ten opzichte van de rechter vensteras met enkelvoudige ramen en een deur, naar voren. In de breedte van de vooruitspringende gevel aan de Koogstraat bevindt zich een deur met bovenlicht onder een lessenaarsdak ter hoogte van de tweede bouwlaag. De gevel aan de Oostzaanstraat wordt gekenmerkt door een symmetrische indeling door een centrale as met poort waarboven dubbele ramen. Aan weerszijden een trappenhuis met ronde en drieledige vensters volgens het schema. De hoeken van de gevel bevatten op de begane grond onder een gepleisterde latei een drieledig winkelvenster ter breedte van twee vensterassen die links zijn ingevuld door twee dubbele ramen per verdieping, maar rechts bestaan uit een dubbel raam en drieledig venster. De hoek met de Hembrugstraat heeft een trappenhuis met in de overhoekse gevelpartij enkele ramen en op de begane grond deuren die leiden naar de winkels in de naastgelegen gevels.

De korte gevelwand in de Hembrugstraat heeft één trappenhuis volgens schema, maar met octogonale i.pv. ronde vensters en geen puntige topgevel. Links hiervan drieledige vensters. Rechts een driezijdig afgeschuinde erker over vier bouwlagen, tevens de beëindiging van de architectuureenheid. Op de hoek met de Oostzaanstraat komen in de hoekrisaliet twee vensterassen voor en een winkelvenster op de begane grond. De achtergevels worden gekenmerkt door muurdammen met aan weerszijden een klein balkon en twee dubbele ramen. Afwisselend bevinden de kleine balkons zich in verdiepte assen. Op de begane grond, geaccentueerd door een rollaag, bevinden zich de tuindeuren op de privétuinen.

Waardering

Het zuidwestelijk woonblok (B) is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige, sociaalhistorische en architectuurhistorische waarde als kenmerkend onderdeel van grootstedelijke arbeiderswoningbouw uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, waarbij de straatwand, hof en hoekoplossingen een integraal onderdeel vormen van het stedenbouwkundig ontwerp, alsmede vanwege de typologische waarde en vanwege de ensemblewaarde. Het woonblok is van belang als onderdeel van het oeuvre van K.P.C. de Bazel en als kenmerkend onderdeel van het gemeentelijk 3500-woningenplan van de gemeente Amsterdam.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526720. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1923
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Bazel, K.P.C. de ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur