Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526727
Complexnummer: 
526725 - Woningbouwcomplex Schaepmanstraat
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 mei 2003
Kadaster deel/nr: 
18730/55
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
119834 - 488096

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

WOONBLOK (B) met etagewoningen, op samengestelde plattegrond, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/1918 gebouwd, in de stijl van het Rationalisme, onderdeel van het woningbouwcomplex van de Algemene Woningbouw Vereniging rond de Schaepmanstraat. Het complexonderdeel omvat het dubbel geknikte bouwblokdeel aan de Schaepmanstraat (een stompe en een rechte hoek) en het bouwblokdeel aan de De Kempenaerstraat. De hoofdvorm van de plattegrond is U-vormig met een van de twee poten geknikt in een stompe hoek.

Omschrijving

Op een samengestelde plattegrond, in Vlaams verband, over vier bouwlagen opgetrokken bouwblok onder met oranje holle pannen gedekte, geknikte zadeldaken. Het begin en het einde van de drievoudig geknikte voorgevel, in totaal 37 traveeën, wordt gemarkeerd door topgevels onder zadeldaken. De (geknikte) poten van de U-vorm worden geleed door alternerend driezijdig uitgebouwde erkers, vensterassen en trappenhuizen. De erkers rusten op betonnen consoles geschraagd door smalle muurdammen. De tussenliggende zijde van de U-vorm wordt op dezelfde manier geleed maar met centraal een driezijdig teruggerooid deel. Op de hoeken zijn de erkers vijfzijdig. De beide topgevels bevinden zich boven een erker en hebben in de top een drieledig venster, het middelste halfrond gesloten. De dakkapellen volgen het schema van de gevelgeleding.

De gevel aan de De Kempenaerstraat heeft zes driezijdige erkers met daartussen alternerend een trappenhuis dan wel een vensteras zonder entree. De vensters in beide assen zijn, net als de vensters in de erkers tweeledig. Het (dichtgezette) bovenste venster in de trappenhuistravee eindigt tegen de daklijst. De dakkapellen volgen het ritme en zijn enkelvoudig dan wel drieledig. De hoek rechts wordt beëindigd door een van de topgevels, links op de hoek een vijfzijdige omlopende erker.

De andere poot van de U-vorm aan de Schaepmanstraat heeft links van de stompe hoek een erker onder de andere topgevel. Links hiervan een vensteras en rechts een trappenhuis volgens schema. Rechts van de knik eenzelfde schema, twee erkers, maar met in de vensteras vierledige vensters. Bovendien geheel rechts één extra travee. Op de hoek een vijfzijdige, omlopende erker.

De tussenliggenzijde zijde is symmetrisch, heeft een driezijdig teruggerooid deel ter breedte van twee trappenhuizen en twee erkers met aan weerszijden een trappenhuis. De trappenhuizen bevinden zich niet onder tweeledige maar onder enkelvoudige vensters. De vensterassen aan weerszijden van het teruggerooide deel hebben vierledige vensters, de vensterassen geheel aan de buitenkant tweeledige. De achtergevel wordt gekenmerkt door inpandige balkons, twee of drie traveeën breed, tussen twee traveeën brede delen onder topgevels, binnen de roolijn gelegen. De afzonderlijke balkons, met standvinken en houten balustrade, worden onderling afgescheiden door de balkonkasten. In het dakvlak komen enkelvoudige en gekoppelde dakkapellen voor. De vrijstaande, rechter zijgevel is blind uitgevoerd.

Waardering

Woonblok (B), onderdeel van het woningbouwcomplex Algemene Woningbouwvereniging rond de Schaepmanstraat, van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede vanwege stedenbouwkundige waarde, als voorbeeld van grootschalige arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, tevens vanwege typologische waarde en ensemblewaarde. Het bouwblok is van belang als kenmerkend onderdeel van het gezamenlijk oeuvre van H.P. Berlage en J.C. van Epen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSchaepmanstraat171051 JCAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1331051 CMAmsterdam
NeeSchaepmanstraat871051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat891051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat911051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat931051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat951051 JDAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1171051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1191051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1211051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1231051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1251051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1271051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1291051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1311051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1351051 CMAmsterdam
NeeSchaepmanstraat831051 JDAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1371051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1391051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1411051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1431051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1451051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1471051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1491051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1511051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1531051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1551051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1571051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1591051 CMAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1611051 CMAmsterdam
NeeSchaepmanstraat851051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat811051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat191051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat471051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat211051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat231051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat251051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat271051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat291051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat311051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat331051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat351051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat371051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat391051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat411051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat431051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat451051 JCAmsterdam
NeeSchaepmanstraat491051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat791051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat511051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat531051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat551051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat571051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat591051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat611051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat631051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat651051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat671051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat691051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat711051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat731051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat751051 JDAmsterdam
NeeSchaepmanstraat771051 JDAmsterdam
NeeDe Kempenaerstraat1631051 CMAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamY2234
AmsterdamY2228
AmsterdamY2231
AmsterdamY2235
AmsterdamY2232
AmsterdamY4053
AmsterdamY2230
AmsterdamY2229
AmsterdamY2233

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Rationalismeonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19171918exactvervaardiging

Ontwerp: 1913-1914