Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526728
Complexnummer: 
526725 - Woningbouwcomplex Schaepmanstraat
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 mei 2003
Kadaster deel/nr: 
18730/55
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
119814 - 488162

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

WOONBLOK (C) op Z-vormige plattegrond met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/1918 gebouwd, in de stijl van het Rationalisme, onderdeel van het woningbouwcomplex van de Algemene Woningbouw Vereniging rond de Schaepmanstraat. Het complexonderdeel is met het lange middendeel van de Z-vorm tegenover blok B van hetzelfde complex gelegen.

Omschrijving

Op een Z-vormige plattegrond, in baksteen in Vlaams verband, over vier bouwlagen opgetrokken bouwblok onder met oranje holle pannen gedekte, geknikte zadeldaken. De dakkapellen, voor zover aanwezig, volgen het ritme van de gevelgeleding.

Het lange, 18 traveeën brede, bouwblokdeel van de Z-vorm heeft op de hoeken een driezijdig uitgebouwd erker over drie verdiepingen. De linker erker heeft links twee vensterassen, waarvan die met het trappenhuis tweeledige vensters bevat. De andere trappenhuizen hebben in de as enkelvoudige vensters. Rechts van de deze erker een trappenhuis en een vensteras met drieledige vensters. De rechter erker heeft links een trappenhuis onder drieledige vensters. Centraal een dubbel trappenhuis in een driezijdig teruggerooid deel. Tussen dit centrale deel en de delen van de hoekerkers bevinden zich aan beide kanten twee driezijdig teruggerooide trappenhuizen volgens schema, onder enkelvoudige vensters, de bovenste (dichtgezet) tegen de daklijst. De korte gevel aan de De Kempenaerstraat heeft links een topgevel met in de top een drieledig venster, het midelste halfrond gesloten. Hieronder een vensteras en een driezijdige erker over drie verdiepingen. Rechts van de erker één vensteras en een vijfzijdige hoekerker over drie verdiepingen. De andere korte zijde heeft eveneens één driezijdige erker met rechts op de hoek een hoge schoorsteen en links in de oksel een trappenhuis volgens schema onder enkelvoudige vensters.

De achtergevel wordt gekenmerkt door inpandige balkons, twee of drie traveeën breed, tussen twee traveeën brede delen binnen de roolijn gelegen. De afzonderlijke balkons, met standvinken en houten balustrade, worden onderling afgescheiden door de balkonkasten. In het dakvlak komen enkelvoudige en gekoppelde dakkapellen voor.

Waardering

Woonblok (C), onderdeel van het woningbouwcomplex Algemene Woningbouwvereniging rond de Schaepmanstraat, van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede stedenbouwkundige waarde, als voorbeeld van grootschalige arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, tevens vanwege typologische waarde en ensemblewaarde. Het bouwblok is van belang als kenmerkend onderdeel van het gezamenlijk oeuvre van H.P. Berlage en J.C. van Epen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSchaepmanstraat881051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1501051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1361051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1381051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1401051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1421051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1441051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1461051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1481051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1521051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1321051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1541051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1561051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1581051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1601051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1621051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1641051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1661051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1681051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1341051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1301051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat901051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1081051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat921051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat941051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat961051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat981051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1001051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1021051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1041051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1061051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1101051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1281051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1121051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1141051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1161051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1181051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1201051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1221051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1241051 JGAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1261051 JHAmsterdam
NeeSchaepmanstraat1701051 JHAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamY2224
AmsterdamY2222
AmsterdamY2223
AmsterdamY2220
AmsterdamY2221
AmsterdamY2216
AmsterdamY2218
AmsterdamY2219
AmsterdamY2217

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Rationalismeonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19171918exactvervaardiging

Ontwerp: 1913-1914.