Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526728
Complexnummer
526725 - Woningbouwcomplex Schaepmanstraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/84
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Y 2220
Amsterdam Y 2221
Amsterdam Y 2216
Amsterdam Y 2218
Amsterdam Y 2219
Amsterdam Y 2217
Amsterdam Y 2224
Amsterdam Y 2222
Amsterdam Y 2223
Schaepmanstraat 88, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 90, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 92, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 94, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 96, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 98, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 100, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 102, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 104, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 106, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 108, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 110, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 112, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 114, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 116, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 118, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 120, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 122, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 124, 1051 JG te Amsterdam
Schaepmanstraat 126, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 128, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 130, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 132, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 134, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 136, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 138, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 140, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 142, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 144, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 146, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 148, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 150, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 152, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 154, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 156, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 158, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 160, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 162, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 164, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 166, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 168, 1051 JH te Amsterdam
Schaepmanstraat 170, 1051 JH te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

WOONBLOK (C) op Z-vormige plattegrond met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/1918 gebouwd, in de stijl van het Rationalisme, onderdeel van het woningbouwcomplex van de Algemene Woningbouw Vereniging rond de Schaepmanstraat. Het complexonderdeel is met het lange middendeel van de Z-vorm tegenover blok B van hetzelfde complex gelegen.

Omschrijving

Op een Z-vormige plattegrond, in baksteen in Vlaams verband, over vier bouwlagen opgetrokken bouwblok onder met oranje holle pannen gedekte, geknikte zadeldaken. De dakkapellen, voor zover aanwezig, volgen het ritme van de gevelgeleding.

Het lange, 18 traveeën brede, bouwblokdeel van de Z-vorm heeft op de hoeken een driezijdig uitgebouwd erker over drie verdiepingen. De linker erker heeft links twee vensterassen, waarvan die met het trappenhuis tweeledige vensters bevat. De andere trappenhuizen hebben in de as enkelvoudige vensters. Rechts van de deze erker een trappenhuis en een vensteras met drieledige vensters. De rechter erker heeft links een trappenhuis onder drieledige vensters. Centraal een dubbel trappenhuis in een driezijdig teruggerooid deel. Tussen dit centrale deel en de delen van de hoekerkers bevinden zich aan beide kanten twee driezijdig teruggerooide trappenhuizen volgens schema, onder enkelvoudige vensters, de bovenste (dichtgezet) tegen de daklijst. De korte gevel aan de De Kempenaerstraat heeft links een topgevel met in de top een drieledig venster, het midelste halfrond gesloten. Hieronder een vensteras en een driezijdige erker over drie verdiepingen. Rechts van de erker één vensteras en een vijfzijdige hoekerker over drie verdiepingen. De andere korte zijde heeft eveneens één driezijdige erker met rechts op de hoek een hoge schoorsteen en links in de oksel een trappenhuis volgens schema onder enkelvoudige vensters.

De achtergevel wordt gekenmerkt door inpandige balkons, twee of drie traveeën breed, tussen twee traveeën brede delen binnen de roolijn gelegen. De afzonderlijke balkons, met standvinken en houten balustrade, worden onderling afgescheiden door de balkonkasten. In het dakvlak komen enkelvoudige en gekoppelde dakkapellen voor.

Waardering

Woonblok (C), onderdeel van het woningbouwcomplex Algemene Woningbouwvereniging rond de Schaepmanstraat, van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede stedenbouwkundige waarde, als voorbeeld van grootschalige arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, tevens vanwege typologische waarde en ensemblewaarde. Het bouwblok is van belang als kenmerkend onderdeel van het gezamenlijk oeuvre van H.P. Berlage en J.C. van Epen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526725. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1917
1918
exact
Ontwerp: 1913-1914.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden