Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526732
Complexnummer
526729 - Woningbouwcomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/141
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1094
Amsterdam X 1092
Amsterdam X 1093
Amsterdam X 1091
Hembrugstraat 300, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 302, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 304, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 306, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 308, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 310, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 312, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 314, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 316, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 318, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 320, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 322, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 324, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 326, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 328, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 330, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 332, 1013 XE te Amsterdam
Hembrugstraat 334, 1013 XG te Amsterdam
Oostzaanstraat 95, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 97, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 99, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 101, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 103, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 105, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 107, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 109, 1013 WG te Amsterdam
Oostzaanstraat 111, 1013 WG te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Het zuid-oostelijk BOUWBLOK (C) van het woningbouwcomplex Patrimonium is gesitueerd aan de Oostzaanstraat en de Hembrugstraat. Het L-vormige blok heeft de kopse kant van de korte poot (Noord) tegen de belendende bebouwing en de andere kopse kant (West) aan een klein, trapeziumvormig, plein dat wordt afgesloten door een poortgebouw van de binnenring. Het blok in Rationalistische trant stamt uit de jaren 1918-1919.

Omschrijving

Het bouwblok heeft vier bouwlagen en een zolder onder (afgewolfde) schild- en zadeldaken en is in bakstenen kruisverband opgetrokken op een L-vormige plattegrond, de etagewoningen gegroepeerd rondom de bebouwing van de binnenring van de Zaanhof. De gevel aan de Oostzaanstraat heeft één portiek met buitentrap, met aan weerszijden twee traveeën. De topgevel bevindt zich, in afwijking van het schema, boven de buitenste travee rechts, in aansluiting op de bouwnaad. Links in dit deel van het bouwblok is een eenvoudige rechtgesloten portiek gesitueerd met rechts twee en links één travee. De meest linker travee op de hoek heeft een erker over twee bouwlagen onder een topgevel. De gevel aan de Hembrugstraat heeft een uitspringend deel met een portiek onder topgevel met aan weerszijden twee traveeën, volgens schema. In het bouwblokdeel rechts hiervan hetzelfde schema nog een keer maar met in de hoektravee een erker over twee verdiepingen onder een topgevel. Links van het uitspringende deel bevindt zich in de oksel een uitgebouwd trappenhuis onder een lessenaardak en één travee. Het uitgebouwde trappenhuis heeft een luifel boven één van de twee deuren en een natuurstenen sculptuur van een uil. Overhoeks, aan het kleine pleintje, bevinden zich drie vensterassen en telt het bouwblok een verdieping minder. Een topgevel op de hoek knikt mee met de afgeschuinde hoek, ter breedte van één vensteras, en wordt bekroond door een natuurstenen roofvogel. Deze gevel is identiek als die aan de overzijde (blok B) De achtergevels hebben uitspringende volumes van drie vensterassen breed, onder steekkappen, geflankeerd door hoge schoorstenen. De hoeken zijn eveneens uitspringend. Tussen de hoeken en de uitspringende volumes bevinden zich balkons. De trappenhuizen in de uitspringende volumes hebben een liggend, ovaal trapvenster. De achtergevel haaks op het trapeziumvormige pleintje heeft uitgemetselde balkons op afgeschuinde consoles.

Waardering

Het zuid-oostelijk woonblok (C) van het Patrimoniumcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als beeldbepalend en historisch-functioneel voorbeeld van grootstedelijke arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, alsmede vanwege ensemblewaarde in relatie met de naburige bebouwing.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526729. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok met arbeiderswoningen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1919
exact
Ontwerp:1918

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Ingwersen, A. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Kuipers, Tj. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur