Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526733
Complexnummer
526729 - Woningbouwcomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/114
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1095
Hembrugstraat 336, 1013 XG te Amsterdam
Hembrugstraat 338, 1013 XG te Amsterdam
Hembrugstraat 340, 1013 XG te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Vrijliggend BOUWBLOK (D) van het Patrimoniumcomplex gelegen aan de oostzijde van een plantsoen tussen de buitenring aan de Hembrugstraat en de poort van de binnenring die toegang geeft tot de Zaanhof. Het blok in Rationalistische trant stamt uit de jaren 1918-1919.

Omschrijving

Het kleine bouwblok D met drie woningen op een samengestelde plattegrond, is opgetrokken in baksteen (kruisverband) en heeft drie bouwlagen onder een met leien gedekt geknikt tentdak met een centraal geplaatste schoorsteen. Aan de voorzijde grijpt een door een uitgemetselde console gedragen erker gedeeltelijk in het dakschild. In de voorgevel komt rechts een uitgebouwde meerhoekige hoektoren voor met tentdak waarop een piron.

De voorgevel aan het plantsoen heeft drie traveeën waarvan de linker uit samengestelde vensters en genoemde erker bestaat. De middelste travee bevat de voordeur onder een afdak, een smal venster op de verdieping en daarboven, een (dichtgezet) ovaal venster. De hoektoren rechts heeft aan de voorzijde een voordeur en op de verdiepingen één respectievelijk twee smalle traplichten. De stompe hoeken van de zijden van de toren zijn voorzien van overhoeks getand metselwerk. De rechter zijgevel heeft smalle traplichten in de toren en één vensteras met twee smalle vensters daarnaast. De achtergevel heeft gemetselde balkons op getrapte consoles en drie traveeën. De andere zijgevel bevat in elk van de drie bouwlagen een venster. Waardering

Het vrijliggende bouwblok (D) van het Patrimoniumcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als beeldbepalend en historisch-functioneel voorbeeld van grootstedelijke arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, alsmede vanwege ensemblewaarde in relatie met de naburige bebouwing.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526729. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Woonblok met arbeiderswoningen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1919
exact
Ontwerp: 1918

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Ingwersen, A. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Kuipers, Tj. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur