Actualiteit gegevens: 01-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526928
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Fort Henricus
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 april 2006
Kadaster deel/nr: 
82876/185
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Steenbergen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
De Heen
X-Y coördinaat: 
80100 - 401914

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Fort Henricus is aangelegd tussen 1622 en 1628 aan de monding van de Steenbergse Vliet ten tijde van het Spaans bewind. Het fort maakte deel uit van de zgn. Steenbergse Linie. Aanvankelijk was het een eenvoudig aardwerk, later werd het omgevormd tot vijfhoek met bastions, gracht, enveloppe, buitengracht en voorwal. Op het fort bevonden zich diverse gebouwen en aan de overzijde van de haven lag een hoornwerk. Van de oorspronkelijke bebouwing op het fort resteert thans niets meer. De fortgracht is gedempt maar het tracé is nog geheel zichtbaar. De hoofdvorm van het fort is nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Het fort wordt deels omringd door de Schansdijk en de Oude Vlietpolderdijk.

Naast de zichtbare cultuurhistorische waarden, herbergen de resten van het fort ook niet- zichtbare waarden. Het gaat dan om de archeologische informatiewaarde van het complex. Aangezien er vooralsnog geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd gaat het om verwachtingen. Allereerst betreffen dit de sporen van de indeling en het gebruik van het fort, zoals gebouwen, kuilen, militaire resten en dergelijke. In samenhang daarmee is de inhoud van de - grotendeels - dichtgeraakte grachten van belang. Veelal werd afval uit het fort in de grachten gegooid. Door de goede - natte - conserveringomstandigheden is ook het vermoedelijk aanwezige ecologisch materiaal goed bewaard gebleven. Naast aardewerken en metalen voorwerpen zijn ook voorwerpen van meer vergankelijk materiaal, zoals leren en houten voorwerpen te verwachten, maar ook aanwijzingen omtrent voedselpatronen van de gebruikers van het fort.

Omschrijving

FORT HENRICUS, bestaande uit een regelmatig gevormd aardwerk met vijf bastions, gelegen aan de Steenbergse Haven ten noorden van Steenbergen. Rondom het fort bevindt zich het tracé van de (gedempte) fortgracht.

Waardering

FORT HENRICUS is van belang:

- vanwege de cultuurhistorische waarde als militair-historisch object;

- vanwege de hoge archeologische waarde;

- vanwege de ensemblewaarde met overige (deels beschermde) forten en onderdelen behorend bij de Steenbergse Linie;

- vanwege de herkenbaarheid in het landschap.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSchansdijk54655 TEBijDe Heen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelenFort

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
SteenbergenA333
SteenbergenA449
SteenbergenA444
SteenbergenA523
SteenbergenA311
SteenbergenA462
SteenbergenA383
SteenbergenA524
SteenbergenA369
SteenbergenA463
SteenbergenA460
SteenbergenA267
SteenbergenA321
SteenbergenA319
SteenbergenA450
SteenbergenA332
SteenbergenA384
SteenbergenA452
SteenbergenA525
SteenbergenA461
SteenbergenA465
SteenbergenE811

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
16221626globaalvervaardiging