Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
527156
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Jan Maijenschool
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
8 december 2003
Kadaster deel/nr: 
18845/117
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
118586 - 487148

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Vierdubbel SCHOOLGEBOUW (gangtype), in 1926 ontworpen door architect J.W. Frantzen, werkzaam bij de Dienst Publieke Werken. De dubbele school was bestemd voor Gewoon Lager Onderwijs (nummers 11-13), respectievelijk voor Gewoon Lager Onderwijs met Kleuter Onderwijs (nummers 15-17). De oorspronkelijke namen Vespucci-, Mercator-, Jan Evertsen- en Jan Maijenschool zijn samengesmolten tot laatstgenoemde. Het gebouw is uitgevoerd in de stijl van de late Amsterdamse School. Karakteristiek zijn de plastische gevel met golvende onderdelen, de gevarieerde toepassing van siermetselwerk en de lange doorlopende vensterstroken. Het langgerekte schoolgebouw is aan de zuidzijde van de Jan Mayenstraat, ter plaatse pleinvormig, gelegen en wordt door aansluitende bebouwing aan beide zijden ingesloten. De toilet- en werkruimten zijn aan de voorzijde gepositioneerd; de klaslokalen liggen aan het schoolplein, aan de achterzijde.

Omschrijving

Het langgerekte drie bouwlagen tellende schoolgebouw is in baksteen (Vlaams verband) opgetrokken en heeft hoger opgetrokken zijvleugels, van elk vijf traveeën, aan weerszijden van een achttien traveeën brede middenpartij. De platte daken worden geaccentueerd door geprofileerde paneeltjes. De middenpartij is uitgevoerd in rood-grauwe bakstenen, de deels verzelfstandigde hoekpartijen in gele baksteen, met uitzondering van de laatste (ingangs)travee. De hoeken van de hoekpartijen zijn ook weer hoger opgetrokken, de buitenste half cilindervormig uitgemetseld, de binnenste blokvormig binnen het gevelvlak en met eenzelfde halve cilindervorm, maar teruggelegen en 90 graden naar binnen gedraaid. De gele baksteen van de hoekpartijen is in sierverband doorgetrokken rond de vensterstrook van de begane grond en over de kantelen van de teruggelegen borstwering, die beide hoekpartijen met elkaar verbindt. De plint is uitgevoerd in gesinterde baksteen en is rond de drie portieken hoger opgetrokken.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat als centrale as, een teruggezette dubbele entreepartij met twee paar vleugeldeuren onder een welvend portiekdak. De wangen van de portiek zijn afgerond. De vier opgeklampte kraalschroten deuren bevatten ieder een vierlicht. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel in een natuurstenen portiekvloer waarin een 'stopsteen' tussen beide deuren is geplaatst. Boven het portiekdak sluiten in het muurwerk twee golvende muurvlakken aan in elkaars tegengestelde richting, die zich ook voortzetten in twee ramen van de vensterstrook van de eerste verdieping. De vensterstrook op de begane grond, tussen de hoger opgetrokken vlakken van de gesinterde plint, bestaat uit gekoppelde vijfruits ramen, met horizontale roedenverdeling, de bovenlichten als valraam uitgevoerd. De vensters worden van elkaar gescheiden door een gebombeerde natuurstenen muurdam. De ramen rusten alle op houten lekdorpels. De tweede bouwlaag heeft een identieke vensterstrook, vanaf de middenas tot aan de hoekpartijen. Het laatste venster tegen de middenas behelst een variant van het gekoppelde raam met roeden. Aan de andere kant eindigt de strook in een uitzwenkend geveldeel, dat deels over de in gele baksteen uitgevoerde hoekpartij is getrokken. De derde bouwlaag bevat kleine vierkante raampjes en eindigt nog voor de hoekpartij in een halfronde hoek. De hoekpartijen bevatten op de verdieping, boven de vensterstrook van de begane grond, drie dubbele vijfruits ramen met horizontale roedeverdeling. Een vierde vijfruits raam met horizontale roedeverdeling bevindt zich in het half cilindervormig geveldeel, dat als haaks op de gevel staand, hoog opgetrokken dakopbouw eindigt. De derde bouwlaag bevat dezelfde vijfruits ramen, twee dubbel en twee, op de uiteinden, per drie gekoppeld. Het venster op de uiterste hoek bevindt zich onder een uitzwenkend muurvlak, dat aansluit tegen de afgeronde erker. Het muurvlak naast het andere drielicht zwenkt naar binnen in en gaat gedeeltelijk achterlangs de derde bouwlaag van de middenpartij met in het verlengde de kantelen. De overgang naar de aangrenzende bebouwing wordt gevormd door een in rode baksteen, op een lichtspleet na, blind uitgevoerde travee van smallere breedte. Deze travee bevat een ondiepe portiek met vleugeldeuren, een afgeronde hoek (in gesinterde baksteen), een golvende natuurstenen hoek en een betonnen latei. De overwegend vlakke achtergevel is door twee inspringingen, met op de begane grond een eenlaags platgedekte uitbouw, in drieën verdeeld. De middenpartij bevat tweemaal twee vensterassen terzijde van twee naast elkaar geplaatste assen met trappenhuis. De hoekpartijen worden gescheiden door een inspringende gevel met samengesteld venster. De hoekpartijen bevatten twee vensterassen met aansluitend op de aangrenzende bebouwing, een trappenhuis-as.

De meeste vensterassen bevatten drielichtskozijnen met twee kalven. Met uitzondering van de onderramen zijn ze als 2x3-ruits raampjes ingedeeld. De deurpartijen met zijlichten accentueren de as met trappenhuis met ter hoogte van elke verdiepingsvloer geplaatst, een kleiner driestrooksvenster. De voorzijde van de uitbouwen bevatten vierlichtskozijnen met drie kalven.

Het interieur bezit nog het oorspronkelijke trappenhuis met granito vloerdelen en metalen trapleuning, voorzien van open, halve cirkels en kleine bollen. De vloer van de gangen is betegeld.

Waardering

De school uit 1926 is wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang als gaaf en representatief voorbeeld van een schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School. De school heeft verder ensemblewaarde in relatie tot de omringende bebouwing en als karakteristiek onderdeel in Plan-West van Amsterdam.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJan Maijenstraat11A1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15N1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15C1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15D1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15E1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15F1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15G1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15H1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15I1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15J1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15K1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15L1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15M1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17B1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13N1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17C1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17D1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17E1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17F1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17G1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17H1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17I1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17J1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17K1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17L1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17M1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15B1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13M1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13A1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11K1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat15A1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17A1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11B1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11C1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11D1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11E1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11F1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11G1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11H1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11I1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11J1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11L1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13L1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11M1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat11N1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13B1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13C1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13D1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13E1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13F1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13G1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13H1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13I1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13J1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat13K1056 SEDe BaarsjesAmsterdam
NeeJan Maijenstraat17N1056 SEDe BaarsjesAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouw
Neeoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

etagewoningen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Sloten Noord-HollandL2451

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeLate Amsterdamse schoolinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19261926exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Frantzen, J.W. ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur