Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527177
Complexnummer
527176 - Sevenaer
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82935/142
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Zevenaar A 1615
Wittenburgstraat 11, 6901 AN te Zevenaar

Omschrijving

Omschrijving

HOOFDGEBOUW HUIS SEVENAER, in oorsprong XVa, in XVIa, XVIIa, XIXb en XXa ingrijpend gewijzigd; sedert 1785 in het bezit van de familie Van Sevenaer; huidige aspect overwegend 19e eeuws; bakstenen gebouw op L-plattegrond; twee bouwlagen op hoge kelderverdieping met tongewelven; schilddak met grijze pannen en 5 schoorstenen en 7 dakkapellen met overhuivende schilddakjes met leien gedekt (XXa); voorgevel (noord) met onregelmatige indeling; tegen het midden een achthoekige traptoren uit 1612 met smalle vensters in toognissen, waterlijsten en tegen het bovendeel geprofileerde uitgekraagde bogen op consoles; plat dak; als vulling in een korfboognis boven een gedicht poortje een rijk gebeeldhouwde steen met alliantiewapens, 1612; ter weerszijden van de toren een ingang; de linker ingangspartij (1827) met een dubbele deur met halfrond bovenlicht, en bordestrap (12 treden) van natuursteen en eenvoudige ijzeren; bovenaan de trap een door twee Dorische zuilen geschraagd plat dak met rijk fries; rechts van de toren een tweede ingang, in 1907 ontworpen door Eduard Cuypers, die meer veranderingen aan het huis aanbracht; een ronde ingangsdeur met haakvormige bordestrap met bakstenen balustrade; belétage met achtlichtsvensters, verdieping met zeslichtsramen; in de westelijke smalle zijgevel mogelijk oorspronkelijke kloostervensters; achtergevel (zuid) heeft 9 traveeën; ramen met dezelfde roedenverdeling als de voorgevel; oostelijke gevel idem; tongewelfde kelder.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW HUIS SEVENAER is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang

-vanwege de ouderdom

-vanwege de herkenbare gelaagdheid van de bouwgeschiedenis

-vanwege de ensemblewaarde

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527176. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing