Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527275
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82731/121
Kadastrale aanduiding
Dongen C 3309
Bij Mgr. Nolenslaan 17, 5103 BK te Dongen

Omschrijving

Inleiding

MOLENROMP De als bergmolen uitgevoerde ronde stenen molen uit een onbekend bouwjaar was ingericht als korenmolen. De molen is onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd en de belt werd afgegraven. De molenromp kreeg een functie als opslagruimte, maar heeft thans geen functie meer en ligt inmiddels in een nieuwbouwwijk. De molenromp ligt op het erf achter een niet beschermingswaardig pakhuis en is slecht zichtbaar in een tamelijk dicht bebouwde omgeving.

Omschrijving

De molenromp is een ronde conisch gemetselde bakstenen romp met vijf bouwlagen, welke is voorzien van een plat dak.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Noord-Brabant en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege ensemblewaarden in relatie tot het nabij gelegen pakhuis.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1844
1845
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Beltmolen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing