Actualiteit gegevens: 16-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
527443
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
19 april 2004
Kadaster deel/nr: 
82679/165
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Fryslân
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Leeuwarden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Warten
X-Y coördinaat: 
189189 - 572456

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

MOLENRESTANT.

De vermoedelijk uit 1756 daterende vierkante spinnekop was ingericht als poldermolen. De molen is een keer verhoogd, oftewel gerezen, door de veldmuren hoger op te metselen, waardoor de vlucht kon worden vergroot. De molen is in 1952 onttakeld, waarbij het wiekenkruis werd verwijderd. Later werd de kop verwijderd, alsmede een deel van het gaande werk. Omstreeks 1952 werd de molen voorzien van een dieselmotor. Het molenrestant heeft thans geen functie. Het ligt aan de Saiter Petten, oostelijk van Wartena, ongeveer 500 meter ten noordwesten van de complete spinnekop 'De Ikkers'. Het molenrestant is zichtbaar in een open polderlandschap.

Omschrijving

Het molenrestant bestaat uit de relatief hoog opgemetselde, gerezen bakstenen voet en de eikenhouten piramidevormige ondertoren van een vierkante spinnekop. Het molenrestant was oorspronkelijk gedekt met dakpannen. Thans is het voorzien van horizontaal potdekselwerk van houten delen en een klein dakje. In het molenrestant is nog een dieselmotor aanwezig, met restanten van een houten schroef in een betonnen schroefbak .

Waardering

Het molenrestant is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een gerezen vierkante spinnekop die in het midden van de 20e eeuw is omgebouwd tot motorgemaal;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Friesland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege ensemblewaarden in relatie tot de nabijgelegen spinnekop 'De Ikkers';

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, de historische gaafheid van de omgeving en het open polderlandschap.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
WartenLytse Saiter Polder

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenIndustrie- en poldermolenMolen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WarregaB3108

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenIndustrie- en poldermolenSpinnekop