Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527465
Complexnummer
528151 - Stoomgemaal Oosterschelde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82687/1
Kadastrale aanduiding
Poortvliet O 739
Schelphoekseweg 1, 4693 PK te Poortvliet

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1: voormalig stoomgemaal.

Inleiding

Het gemaal Oosterschelde is in 1910 gebouwd. Het werd gesticht als stoomgemaal en functioneerde als zodanig tot 1932. In dat jaar werd verderop een ander gemaal gebouwd. De stoommachine c.a. en de kolenloods zijn geheel verdwenen.

Omschrijving

Het betreft een pand van één bouwlaag op T-vormige plattegrond. De korte zijde van de T wijst naar de dijk en huisvestte de machine. De lange zijde is in het water gebouw boven een tongewelf. De korte zijde heeft een onhistorische bitumineuze dakbedekking, de lange zijde is gedekt met gesmoorde pannen. De gevelopeningen zijn gedeeltelijk nog historisch.

Waardering

Het voormalige stoomgemaal is van algemeen belang vanwege:

- de kenmerkende opbouw (rangschikking van functioneel gerelateerde bouwvolumes) en plaatsing (half op de dijk, half in het water);

- de relatie met schoorsteen en dienstwoning;

- de relatie met de polder die dit gemaal bemaalde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528151. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M) Poldergemaal

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1910
1910
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M) Pompgemaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing