Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527490
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82675/3
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Niedorp E 499
Koggeweg 27, 1735 GH te 't Veld

Omschrijving

Inleiding

MOLENROMP. De achtkante binnenkruier is in 1860 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de Kostverlorenpolder. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gekend. De molen is omstreeks 1912 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg daarna een functie als woning. De molenromp ligt in een open polderlandschap.

Omschrijving

De molenromp bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de kapzolder ingekort, is ter hoogte van de begane grond bekleed met potdekselwerk van houten delen en is vanaf de duisplanken gedekt met riet. De romp is voorzien van een puntdak dat is gedekt met dakpannen en een (inpandige) gedenkplaat die betrekking heeft op de herbouw in 1860.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit het midden van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Noord-Holland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1860
1860
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Binnenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing