Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527501
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/64
Kadastrale aanduiding
Vinkeveen A 5287
Molenkade 3, 3645 AX te Vinkeveen

Omschrijving

Inleiding

MOLENROMP. Deze achtkante bovenkruier is omstreeks 1635 gebouwd en was ingericht als poldermolen voor de bemaling van het Vinkeveense deel van de polder De Ronde Venen en voorzien van een inwendige molenaarswoning. De molen is omstreeks 1927 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als woning en is redelijk zichtbaar in de omgeving.

Omschrijving

Het staande werk van de molenromp bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet en een eikenhouten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de begane grond bekleed met potdekselwerk van houten delen, is vanaf de duisplanken gedekt met riet en is voorzien van een puntdak dat is gedekt met dakpannen. De vroegere watertoevoer naar het scheprad is in de vorm van een overwelfde achterwaterloop nog aanwezig.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit de eerste helft van de 17e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Utrecht en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1635
1635
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing