Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527532
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82627/60
Kadastrale aanduiding
Goirle F 349
Zandeind 15 F, 5133 AB te Riel

Omschrijving

Inleiding

MOLENROMP. De als bergmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1837 gebouwd als korenmolen. De molen is onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als opslagruimte. De molenromp is zichtbaar in een vrij open omgeving.

Omschrijving

De molenromp is een ronde conisch gemetselde bakstenen romp met daar omheen nog de berg. De uit vijf bouwlagen bestaande molenromp is voorzien van een namaak molenkap die is voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De namaakkap ligt met de voeghouten op het muurwerk. Deze kap is niet van waarde vanuit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

De molenromp van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit de eerste helft van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Noord-Brabant en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1837
1837
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing