Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527575
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82955/128
Kadastrale aanduiding
Alkemade H 2949
Groenewoudskade 15, 2371 BN te Roelofarendsveen

Omschrijving

Inleiding

MOLENROMP. De achtkante molen is vermoedelijk in de 19e eeuw gebouwd als korenmolen. Bij de bouw van de molen werd mogelijk een bestaand van elders gekomen achtkant gebruikt. De molen is onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als vakantieverblijf en is tot op heden als zodanig in gebruik. De molenromp ligt aan de noordzijde van de Wijde Aa, op de dijk van de droogmakerij De Veenderpolder. Nabij de molenromp staan enige oude bijgebouwen en een bijgebouw van jongere datum. Deze bijgebouwen vallen buiten de werking van de Monumentenwet. De molenromp is dominant aanwezig in een open polder- en plassengebied.

Omschrijving

Het staande werk van de molenromp bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De uit vier bouwlagen bestaande molenromp is gedekt met riet en voorzien van een plat dak.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante korenmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Zuid-Holland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende zijn ligging en de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing