Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527584
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82639/68
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Zederik A 328
Zederikkade 229, 4128 LS te Lexmond

Omschrijving

Inleiding

MOLENRESTANT. De wipmolen met de naam 'Plukkopmolen', uit een onbekend bouwjaar, was ingericht voor de bemaling van de polder Lexmond c.a. en voorzien van een inwendige molenaarswoning en een scheprad als wateropvoerwerktuig. De molen is omstreeks 1926 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, het bovenhuis en het gaande werk werden verwijderd. Het molenrestant kreeg een functie als woning en is tot op heden als zodanig in gebruik. Het molenrestant ligt aan de oostzijde van de Oude Zederik, circa 250 meter ten noordnoordwesten van de 'Vlietmolen' van de polder Lakerveld.

Omschrijving

Het molenrestant bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet met daarop de houten piramidevormige ondertoren van een wipmolen. Het uit twee bouwlagen bestaande molenrestant is gedekt met riet en voorzien van een plat dak.

Waardering

Het molenrestant is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een wipmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de Vijfheerenlanden in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege ensemblewaarden in relatie tot de 'Vlietmolen' van de polder Lakerveld;

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen en het open polderlandschap.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Wipmolen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing