Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527605
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82989/105
Kadastrale aanduiding
Olst F 3353
Bij Rijksstraatweg 5, 8121 AB te Olst

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De ronde stenen molen is in 1836 gebouwd als korenmolen. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gehad. De molen is in 1931 onttakeld, waarbij het gevlucht, de staart en een deel van het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen ligt op de oostelijke dijk van de IJssel aan de west-zuidwestkant van de bebouwde kom van Olst. Ten oosten en ten noordoosten van de incomplete molen staan twee niet beschermenswaardige voormalige bedrijfsloodsen die thans een functie hebben als woning en garage. De molen zelf heeft thans geen functie.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp met daarop een houten kap. De uit vier bouwlagen bestaande romp is bepleisterd. De kap kruit op een neutenkruiwerk. Op meerdere plaatsen zijn nog onderdelen van het gaande werk aanwezig. Dit betreft ondermeer het bovenwiel, vangstukken, de pal en diverse onderdelen van de voormalige graanmaalinrichting.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit de eerste helft van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Overijssel en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende zijn ligging op de dijk naast de uiterwaard van de IJssel;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop en zijn ligging aan de zuidelijke toegang tot het dorp.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1836
1836
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing