Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527612
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82967/154
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Maurik B 3811
Molenstraat 22, 4021 GD te Maurik

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen op achtkante stenen voet uit een onbekend bouwjaar was ingericht als korenmolen. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gehad. De molen is onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg vervolgens een functie als opslagruimte en heeft thans een functie als woning. De molen is ten behoeve van de woonfunctie uitgebreid met een aantal aanbouwen die niet onder de werking van de Monumentenwet vallen. De incomplete molen staat op een opgeworpen verhoging en is zichtbaar in een open omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de achtkante verticaal gemetselde bakstenen onderbouw met daarop de ronde conisch gemetselde bakstenen bovenbouw. De uit zes bouwlagen bestaande incomplete molen is voorzien van een plat dak.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een deels achtkante en deels ronde stenen korenmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop;

- vanwege zijn zeldzaamheid als stellingmolen met een achtkante bakstenen onderbouw en een ronde conische bakstenen bovenbouw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing