Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527613
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82967/151
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Zelhem U 962
Wiekenweg 5, 7021 KG te Zelhem

Omschrijving

Inleiding

KORENMOLEN. De als grondzeiler uitgevoerde ronde stenen molen met de naam 'Coopsmölle' is in 1818 gebouwd als korenmolen. De molen is omstreeks 1938 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als opslagruimte voor de naastgelegen maalderij.

Omschrijving

De molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp, waarvan het onderste deel een cilindervorm heeft. De uit vier bouwlagen bestaande romp. Bevat een gedateerde gevelsteen.

Waardering

De molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen de eerste helft van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege zijn zeldzaamheid als ronde conisch gemetselde bovenkruier waarvan het onderste deel een cilindervorm heeft;

- vanwege zijn landschappelijke betekenis en goede molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1818
1818
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing