Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527643
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82969/126
Kadastrale aanduiding
Renkum D 2975
Molenweg 53, 6871 CV te Renkum

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1858 gebouwd als korenmolen. De molen was aanvankelijk een beltmolen, maar is in 1924 vanwege oprukkende bebouwing verhoogd tot stellingmolen. De molen is in 1945 onttakeld als gevolg van zware oorlogsschade, opgelopen tijdens de 'Slag om Arnhem' in 1944, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg hierna een functie als opslagsilo en functioneert met de aangebouwde pakhuizen thans als diervoederwinkel. De incomplete molen ligt ten noordnoordoosten van het nieuwe centrum, op het hoogste punt van Renkum. De aangebouwde pakhuizen vallen buiten de werking van de monumentenwet. De molen is zichtbaar in een tamelijk open omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp waarvan het bovenste deel een cilinderachtige vorm heeft. De incomplete molen is voorzien van een houten puntdak met achtkantig grondvlak dat is voorzien van een lantaarn. In de incomplete molen zijn diverse silo's aanwezig die op zichzelf niet van waarde zijn uit het oogpunt van monumentenzorg. Voorts is nog aanwezig de vroegere inrit uit de beltmolenperiode.

Waardering De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit het midden van de 19e eeuw die in de eerste helft van de 20e eeuw werd verhoogd van beltmolen tot stellingmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1858
1858
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing