Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527646
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82795/101
Kadastrale aanduiding
Workum K 55
Bij Nummer 17, 8775 XD te Nijhuizum

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De achtkante spinnekop is vóór 1832 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de Munnikeburenpolder. De molen is in de jaren '30 van de 20e eeuw onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kop en het bovenste deel van het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen werd toen voorzien van een dieselmotor, waarmee de vijzel werd aangedreven. De dieselmotor werd in de jaren '70 van de 20e eeuw vervangen door een elektromotor. De incomplete molen heeft thans geen functie en is zichtbaar in een open polderlandschap.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de grenenhouten piramidevormige ondertoren van een achtkante spinnekop. Het ondertafelement rust op tien gemetselde klippen van gele Friese bakstenen. De incomplete molen was vroeger vermoedelijk gedekt met riet en is thans gedekt met platte en gegolfde Friese dakpannen. De ondertoren met als vorm een afgeknotte piramide is ter afdichting verlengd tot een volwaardige piramide. In de incomplete molen is nog een elektromotor aanwezig, met een gelaste stalen schroef en een betonnen schroefbak.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een achtkante spinnekop die in de eerste helft van de 20e eeuw is omgebouwd tot motorgemaal;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Friesland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen en de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop;

- vanwege zijn zeldzaamheid als achtkante spinnekop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Spinnekop

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing