Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527654
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82827/192
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Sint Michielsgestel P 71
Sint Michielsgestel P 70
St.Lambertusweg 33, 5291 NA te Gemonde
St.Lambertusweg 33 A, 5291 NA te Gemonde

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De destijds als bergmolen uitgevoerde ronde stenen bovenkruier uit een onbekend bouwjaar was ingericht als korenmolen. De molen is onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd en de belt werd afgegraven. De incomplete molen kreeg een functie als opslagruimte, maar dient thans als autostalling. De incomplete molen ligt in een landelijke omgeving, ten zuiden van de bebouwde kom. De incomplete molen is zichtbaar in een grotendeels open omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp waarvan de onderste bouwlaag een cilindrische vorm heeft. De uit vijf bouwlagen bestaande romp is vanaf de eerste verdieping bepleisterd en is voorzien van een puntdak.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Noord-Brabant en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende zijn ligging;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing