Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527655
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82781/106
Kadastrale aanduiding
Oostburg EN 1114
Bij Mettenijedijk 3, 4504 AR te Nieuwvliet

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De ronde stenen molen is in 1859 gebouwd als koren- en pelmolen. De molen is in 1923 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en de stelling werden verwijderd. Het gaande werk werd omstreeks 1976 deels verwijderd. De incomplete molen heeft thans geen functie. Hij ligt in de kern van het dorp, ten zuidwesten van de kerk. De incomplete molen ligt in een open omgeving en heeft een zeer belangrijke functie in zowel het landschap als het dorpsbeeld.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp. De taillering van de romp heeft ter hoogte van de voormalige stelling een markante knik. De uit vijf bouwlagen bestaande incomplete molen is voorzien van een plat dak ter hoogte van de vroegere kapzolder. In de molen zijn op meerdere plaatsen restanten van het gaande werk aanwezig van de beide voormalige functies van de molen, nl.: koningsspil met draagbalk, twee koppels blauwe maalstenen, pasbalken, luias met luiwiel en gaffelwiel en de pelkist van de vroegere pelsteen.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen koren- en pelmolen uit het midden van de 19e eeuw met nog een restant van het pelwerk wat thans zeer zeldzaam is;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Zeeland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege ensemblewaarden in relatie tot de dorpskern;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1859
1859
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing