Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527659
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82781/198
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Tholen R 94
Vlasmarkt 1, 4691 BH te Tholen

Omschrijving

Inleiding

MOLEN. De ronde stenen molen met de naam 'De Verwachting' is in 1848 gebouwd als korenmolen. De molen is omstreeks 1930 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. De molen werd woning. Tussen 2008 en 2009 is de molen gecompleteerd met kap, stelling, gevlucht, Oud Hollands- en gaande werk tot een maalvaardige korenmolen. Het complex ligt aan de zuidkant van de oude stad, nabij de vroegere stadswal. De molen heeft een prominente plaats in het stadsbeeld.

Omschrijving

De molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp. De uit zes bouwlagen bestaande molen is ter hoogte van de begane grond wit bepleisterd.

Waardering

De molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbare en representatieve ronde stenen korenmolen uit het midden van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Zeeland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop;

- vanwege de aanwezigheid van nog een tweede korenmolen op de stadswal waarmee de stad Tholen een van de zeer weinige omwalde plaatsen is met nog twee molens op de wal.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1848
1848
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing